Galeria

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda nasz Instytut i nasze sale zajęciowe, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Zdjęcia z zajęć

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pedagogika specjalna. Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Edukacja muzyczna i plastyczna (w szkole)

Informatyka w edukacji

J. angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną