Galeria

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda nasz Instytut i nasze sale zajęciowe, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Zdjęcia z zajęć

Arteterapia w edukacji

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informatyka

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zarządzanie Oświatą

Integracja sensoryczna

Pedagogika specjalna - Logopedia

Chemia

Neurologopedia

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (studia online)

Zarządzanie Oświatą (studia online)