Galeria

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda nasz Instytut i nasze sale zajęciowe, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Zdjęcia z zajęć

Arteterapia w edukacji

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informatyka

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zarządzanie Oświatą

Integracja sensoryczna

Pedagogika specjalna - Logopedia

Chemia

Neurologopedia

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Wychowanie fizyczne

Matematyka (studia online)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia online)

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (studia online)

Zarządzanie Oświatą (studia online)

Język polski (studia online)

Wychowanie do życia w rodzinie (studia online)

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (studia online)

Przygotowanie pedagogiczne (studia online)

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Studia online)

Audyt marketingowy (studia online)

Coaching i Doradztwo Zawodowe (studia online)

E-Marketing (studia online)

E-commerce (studia online)

Handel zagraniczny (studia online)

Menedżer ds. sprzedaży (studia online)

Menedżer kultury i sportu (studia online)

Negocjacje i mediacje w biznesie (studia online)

Public Relations (studia online)

Reklama w mediach (studia online)

Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE (studia online)

Zarządzanie Przedsiębiorstwem (studia online)

Asystent Rodziny (studia online)

Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia (studia online)

J. francuski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (studia online)

J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (studia online)

Neurodydaktyka i Dydaktyka Medialna (studia online)

Pedagogika sztuki (studia online)

Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną (studia online)

Trener umiejętności społecznych (studia online)

Wiedza o kulturze (studia online)

Wspomaganie Rozwoju Dzieci w Żłobkach i Przedszkolach (studia online)

Coaching i Psychologia Biznesu (studia online)

Dietetyka i Psychologia Zdrowia (studia online)

Poradnictwo Rodzinne (studia online)

Psychologia Pracy i Zarządzanie Personelem (studia online)

Psychologia Reklamy (studia online)

Psychologia w Nauczaniu i Wychowaniu Dziecka (studia online)

Prawo gospodarcze i handlowe (studia online)

Prawo Unii Europejskiej (studia online)

Odnawialne Źródła Energii (studia online)

Arteterapia w edukacji (studia online)

Bibliotekoznawstwo (studia online)

Edukacja dla bezpieczeństwa (studia online)

Etyka (studia online)

Fizyka (studia online)

Geografia (studia online)

Gerontologia (studia online)

Historia (studia online)

Informatyka (studia online)

Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (studia online)

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia online)

Pedagogika Marii Montessori (studia online)

Przyroda w szkole podstawowej (studia online)

Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (studia online)

Technika (studia online)

Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia online)

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską (studia online)

Pedagogika specjalna - Diagnoza i terapia pedagogiczna (studia online)

Integracja sensoryczna (studia online)

Pedagogika specjalna - Logopedia (studia online)

Chemia (studia online)

Neurologopedia (studia online)

Socjoterapia (studia online)

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (studia online)

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (studia online)

Muzyka i plastyka w szkole podstawowej (studia online)

Administracja i zarządzanie publiczne (studia online)

Zamówienia publiczne (studia online)

Audyt w placówkach oświatowych (studia online)

Plastyka i historia sztuki (studia online)

Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa (studia online)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym (studia online)

Wychowanie fizyczne (studia online)

Biologia (studia online)