Kurier Nauczycielski

Chroniczne zmęczenie utrudnia wychowanie dzieci

Work-life balance (odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym) – myślisz, że to określenie jest zarezerwowane tylko do życia zawodowego? Wcale tak nie jest. Spędzanie czasu z dzieckiem, wychowywanie go, uczenie różnych rzeczy, dbanie o dom i wykonywanie codziennych, rutynowych obowiązków – to nie lada wyzwanie. Jest to praca na...

Czytaj więcej

Wskazówki logopedyczne dla Nauczycieli

Obecnie nie wszystkie placówki edukacyjne zatrudniają logopedów, którzy są nieocenionym wsparciem dla nauczycieli w zakresie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci. Dlatego tak ważna jest podstawowa logopedyczna wiedza wychowawców, którzy w porę wyłapią najczęstsze nieprawidłowości i pokierują rodziców do odpowiedniego specjalisty.Co jest w normie?Powszechne zaburzenia mowy i wymowy u dzieci to...

Czytaj więcej

Zabawa i zachwyt. Otwarcie Ogniska Artystycznego im. Alberta Chmielowskiego w Tychach

Dzień otwarty w Ognisku Artystycznym im. Alberta Chmielowskiego ACH! Zabawa i zachwytW Tychach powstało Ognisko Artystyczne im. Alberta Chmielowskiego ACH! 12 czerwca w placówce odbył się dzień otwarty. Dzieci, które wraz z rodzicami odwiedziły siedzibę ogniska przy ul. Sienkiewicza 1, miały okazję wspólnie tworzyć płaskorzeźby z gipsu, malować, rzeźbić w...

Czytaj więcej
Dzień Nauczyciela oferta studiów podyplomowych

Wyjść poza siebie, czyli o roztropności społecznej

Zadaniem osobistej roztropności, o której dotąd była mowa, jest usprawnienie zarządzania własną osobą. To zrozumiałe, bo każdy z nas jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za samego siebie. Jednak roztropność wychodzi również poza życie jednostkowe, rozciągając się na rzeczywistość społeczną, w ramach której wyróżnić możemy całą paletę gatunków roztropności oraz odpowiadających...

Czytaj więcej

Przewrót kopernikański w edukacji: wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów

Marzena Żylińska, inicjatorka ruchu „Budząca się szkoła”, 7 kwietnia br. gościła online Annę Damaschk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach, oraz nauczycielki tej placówki Martę Sitkowską (wychowanie wczesnoszkolne) i Samię Tafesh-Połubok (matematyka). Podczas rozmowy na profilu facebookowym „Budzącej się szkoły” panie dzieliły się swoimi doświadczeniami w odchodzeniu od tradycyjnej...

Czytaj więcej

„Proszę pani, wywaliło mnie!” Podsumowujemy rok nauki online

Mija rok nauki online wymuszonej pandemią koronawirusa. Jak wyglądają e-lekcje od kuchni? Przytaczamy obserwacje nauczycieli. Podajemy przykłady uczniowskich sztuczek i wybiegów. Które umiejętności zajęcia zdalne rozwijają, a które tłumią? Zastanawiamy się, jak ostatni rok wpłynął na zdrowie psychiczne uczniów. Szkolni pedagodzy i psycholodzy biją bowiem na alarm. Coraz więcej dzieci...

Czytaj więcej

Raport o nauczaniu online. Jak edukacja zdalna przekłada się na relacje osobiste wielu nauczycieli

Między 12 maja a 12 czerwca zostało przeprowadzone badanie „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych podczas epidemii koronawirusa”. Zapytano uczniów, nauczycieli i rodziców o doświadczenia związane z nauką online. Na pytania odpowiedziało 1284 uczniów, 979 rodziców i 671 nauczycieli.Socjolodzy i psychologowie z kilku ośrodków badawczych w Polsce przeprowadzili badanie...

Czytaj więcej

Felieton pewnego pedagoga. O autorytecie nauczyciela

Podzielę się z państwem refleksjami o budowaniu przez nauczyciela autorytetu w oczach ucznia i w oczach klasy jako zespołu. Przyjmijmy definicję autorytetu jako zdolność do wywierania wpływu na konkretnego ucznia (uczennicę) i na klasę, zdolność pozwalającą na pełnienie roli lidera w klasie.Pytanie na początek: jaka, w twoim odczuciu, jest siła...

Czytaj więcej

Jak nie dołować naszych dzieci

RAPORT AKADEMII PRZYSZŁOŚCICo trzeci uczeń na pytanie, jak często czuje się z siebie dumny, odpowiada „nigdy” lub „rzadko”. Co dziesiąty Deklaruje, że rodzice nie interesują się jego sprawami, nawet gdy dzieje się coś dla niego ważnego. Tak Wynika z „raportu o dołowaniu” przygotowanego przez akademię przyszłości – siostrzany program Szlachetnej...

Czytaj więcej

​Czas pandemii a awans zawodowy

Zmiana sposobu pracy placówek oświatowych w czasie pandemii Koronawirusa nie ma wpływu na długość odbywanych przez Nauczycieli staży w związku z kolejnymi stopniami awansu Zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację Ministerstwa edukacji narodowej w tej sprawie.Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w...

Czytaj więcej

500 zł dla nauczycieli -​ jak otrzymać dofinansowanie na akcesoria do pracy online?

Jesteś nauczycielem zatrudnionym zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej oraz prowadzisz kształcenie na odległość? Teraz możesz otrzymać do 500 zł rządowego dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebne do prowadzenia nauki zdalnej. Dowiedź się na co możesz przeznaczyć dofinansowanie, jak wygląda procedura rozliczenia zakupów i gdzie...

Czytaj więcej

Terapia autyzmu zabawą

O tym, jak poprzez zabawę efektywnie budować relacje z dziećmi ze spektrum autyzmu rozmawiamy z Adrianem Borowikiem, pedagogiem, terapeutą, wykładowcą Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach, założycielem Przylądka Dobrej Nadziei (przyladekdobrejnadziei.pl). – Kiedy po raz pierwszy zetknął się pan z autyzmem? – Kilkanaście lat temu. W zasadzie przypadkowo, choć podobno przypadków...

Czytaj więcej

Elastyczna szkoła, czyli... W klasie, hybrydowo albo zdalnie

We wrześniu uczniowie wracają do szkół! Dariusz piontkowski, minister edukacji narodowej, już 5 sierpnia omówił na konferencji prasowej organizację zajęć szkolnych po wakacjach. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisy MEN pozwolą w roku szkolnym 2020/2021 na elastyczne formy nauczania. Dyrektorzy placówek oświatowych będą mogli reagować adekwatnie do stopnia zagrożenia zarażeniem...

Czytaj więcej

To wyjątkowy rok akademicki

„Kurier Nauczycielski” rozmawia z Łukaszem Bukowskim, dyrektorem Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach.– Mamy połowę maja. Powoli zbliżamy się do końca roku akademickiego. Czy może pan już podsumować, co nowego przyniósł? Jakie zmiany możemy zaobserwować w Instytucie?– Tak, rzeczywiście powoli zbliżamy się do upragnionych wakacji. Kiedy w październiku rozpoczynaliśmy obecny rok...

Czytaj więcej

Autyzm wciąż odkrywany na nowo

O tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, jakie są zalety i wady edukacji integracyjnej oraz o konieczności ciągłego aktualizowania wiedzy z tego zakresu „kurier nauczycielski” rozmawia z Dorotą Palicką, terapeutą dzieci autystycznych posiadającym 30-letnie doświadczenie.Kurier Nauczycielski: Z roku na rok przybywa dzieci...

Czytaj więcej
Kurier Nauczycielski nr 1 2020

POTRZEBUJĘ – STUDIUJĘ, druga edycja programu dofinansowującego studia dla Nauczycieli

Druga edycja programu dofinansowującego studia dla Nauczycieli, Potrzebuję - Studiuję.„Kurier Nauczycielski” rozmawia z Izabelą dyrda, prezesem Fundacji Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont.KN: Kto może starać się o dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach programu „Potrzebuję – Studiuję”, prowadzonego przez Fundację ISP Za Horyzont?Izabela Dyrda: – To program skierowany do Nauczycieli, ale...

Czytaj więcej

Rezygnacja z oceniania - Dr Marzena Żylińska

Dr Marzena Żylińska, inicjatorka ruchu „Budzących się szkół”:O konieczności odejścia od stawiania stopni, mierzenia i porównywania uczniów. O szkołach pozwalających dzieciom uczyć się poprzez ich aktywność, kreatywność i współpracę, a nie takich, które przygotowują do życia na bezludnej wyspie, mówiła w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach dr Marzena Żylińska, inicjatorka...

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna – duch naszych czasów

„KURIER NAUCZYCIELSKI” ROZMAWIA Z MAŁGORZATĄ GOLIŃSKĄ, PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ, NEUROLOGOPEDĄ KLINICZNYM, CERTYFIKOWANYM TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, WYKŁADOWCĄ INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.„Kurier Nauczycielski”: Czym jest integracja sensoryczna? Małgorzata Golińska: Wszystkie bodźce z otaczającego nas świata, które odbieramy poprzez nasze zmysły (słuch, wzrok, dotyk, smak, poczucie równowagi),są przez układ nerwowy rozpoznawane, segregowane, interpretowane...

Czytaj więcej

Wsparcie dla całej rodziny

Jednym z priorytetów pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić wsparcie całej rodzinie, w której jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Iwona Wendreńska, doktor nauk humanistycznych, pracownik zakładu pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, oligofrenopedagog, wykładowca instytutu studiów podyplomowych w Tychach – specjalność: edukacja i rehabilitacja...

Czytaj więcej

Nie bójmy się spoglądać za horyzont

„Lepiej zapalić niewielkie światełko, niż przeklinać wielką ciemność”. Ta myśl Konfucjusza towarzyszy Izabeli Dyrdzie w pracy z dziećmi, studentami i nauczycielami.Izabela Dyrda jest absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej, arteterapii oligofrenopedagogiki oraz edukacji niezależnej. 11 lat pracowała jako pedagog wspierający, 5...

Czytaj więcej