<h1 class='header-inherit'>działalność artystyczna</h1>

 

Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Twórcza aktywność dziecka wynika z potrzeby wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć i przeżyć. Jego wewnętrzny świat jest możliwy do ujawnienia poprzez różnorodne formy ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. W metodzie Marii Montessori obszary aktywności twórczej dziecka (twórczość plastyczna, muzyczna, teatralna) są potraktowane dość oględnie. Dzieciństwo jest przykładem życia spontanicznego, swobodnej gry wyobraźni, działania twórczego w zakresie rysunku, muzyki, kreatywnego gestu, improwizowanej gry teatralnej. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Myślenie twórcze pozwoli im na bycie aktywnymi innowatorami w pracy zawodowej i radosnymi, pewnymi siebie, samorealizującymi się ludźmi.

 • Podstawową formą zajęć oprócz wykładu są praktyczne zajęcia warsztatowe!

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • rozwijanie myślenia i mowy dziecka, pobudzanie wyobraźni twórczej,
 • kształtowanie umiejętności przekładania muzyki na język form i barw
 • uwrażliwianie dzieci na elementy muzyki (tempo, dynamika, barwa, wysokość dźwięku, metrum , budowa utworu)
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych
 • przejawianie zainteresowania światem sztuki
 • wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych
 • wykazywanie poczucia rytmu
 • przejawianie zainteresowaniem teatrem: dramą, pantomimą
 • wykazywanie chęci uczestniczenia w różnych formach aktywności twórczej oraz
 • w imprezach i uroczystościach przedszkolnych
 • artystyczne ćwiczenia ciszy
 • scenariusze zajęć i zabaw na wybranych przykładach

Czas trwania: 5 h
Prowadzący: Ilona Zając

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel i praktyk przygotowany oraz pracujący metodą Marii Montessori. Moje zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori wynikło z obserwacji dzieci w przedszkolu oraz z obserwacji otaczającego nas świata, następującego postępu ludzkości. Jednym słowem z prawdziwej potrzeby serca.
Obecnie pracuje w przedszkolu w oddziale Montessori-ańskim, gdzie moja wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest na najwyższym poziomie z korzyścią dla dzieci.