<h1 class='header-inherit'>Wychowanie kosmiczne</h1>

 

Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Według Marii Montessori „Kosmos” jest spójnym i wspaniałym porządkiem istnienia, który jest dany człowiekowi. Zadaniem wychowania jest rozwijanie w każdym człowieku zdolności do odpowiedzialności za świat, aby zachował to co zostało mu powierzone.
Cechy wychowania kosmicznego to:

 • dokładność,
 • wnikliwość,
 • zgodność z „planem budowy” i „ładem kosmicznym”

Celami wychowania kosmicznego są:

 • wprowadzanie dziecka w zrozumienie „kosmicznej misji”
 • wyrabianie poglądu na świat
 • rozbudzanie zainteresowania światem, wyzwolenie „podziwu i zachwytu nad przyrodą i supernaturą”
 • zrozumienie związków zależności we Wszechświecie

 

 • Podstawową formą zajęć oprócz wykładu są praktyczne zajęcia warsztatowe!
 • Podczas zajęć będą wykorzystywane pomoce montessoriańskie!

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • umożliwienie dziecku poznania, zrozumienia i interpretacji otoczenia społecznego i naturalnego
 • budzenie uczuć i motywacji wobec świata, ludzi i otoczenia
 • ciekawość, zdumienie i podziw dla stworzenia i kultury,
 • pokora i skromność, gdyż osiągnięcia pojedynczego człowieka powstają na  fundamencie innych ludzi
 • miłość i uczucie, „jako największa energia w kosmosie”
 • dawanie wskazówek, które prowadzą dziecko do stopniowego przejmowania odpowiedzialności
 • wprowadzenie i zachęcanie do działania
 • wstęga czasu
 • Zabawa z układem słonecznym
 • Praca z globusem – prezentacja globusa szorstkiego i kontynentalnego
 • wprowadzenie zegara
 • komody biologiczne
 • scenariusze zajęć i zabaw na wybranych przykładach

Czas trwania: 5 h
Prowadzący: Ilona Zając

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel i praktyk przygotowany oraz pracujący metodą Marii Montessori. Moje zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori wynikło z obserwacji dzieci w przedszkolu oraz z obserwacji otaczającego nas świata, następującego postępu ludzkości. Jednym słowem z prawdziwej potrzeby serca.
Obecnie pracuje w przedszkolu w oddziale Montessori-ańskim, gdzie moja wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest na najwyższym poziomie z korzyścią dla dzieci.