<h1 class='header-inherit'>Metodyka kształcenia językowego</h1>

 

Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w fazie intensywnego rozwoju mowy. Ma potrzebę słuchania oraz wypowiadania się. Poważne traktowanie wypowiedzi i uważne słuchanie utwierdzi dziecko w poczuciu bezpieczeństwa i chętniej opowie o swoich potrzebach i troskach. Maria Montessori uważała, że uczenie dziecka czytać i pisać powyżej
6 roku życia jest karygodne, bo te procesy już zanikają – faza wrażliwa jest między 4 a 5 r. życia. Celem kształcenia językowego jest przygotowanie dzieci do nauki pisania oraz nauki mowy w związku z konkretnymi działaniami.

 • Podstawową formą zajęć oprócz wykładu są praktyczne zajęcia warsztatowe!
 • Podczas zajęć będą wykorzystywane pomoce montessoriańskie!

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • przygotowanie dziecka do nauki pisania i czytania
 • dostrzeżenie przez dziecko litery w wyrazie i przy pomocy pamięci mięśniowej i  wzroku połączenie jej z określonym znakiem graficznym
 • badanie i analizowanie znanej dzieciom mowy
 • odtwarzanie słów przy pomocy znaków graficznych
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • mobilizowanie dzieci do nauki języka ojczystego i przygotowanie do sztuki czytania
 • metalowe ramki
 • litery z papieru ściernego
 • alfabet ruchomy
 • KOSZYKI JĘZYKOWE czyli przedmioty o nazwie jednosylabowej; przedmioty o nazwie dwusylabowej; przedmioty o nazwie trzysylabowej;
 • wprowadzenie trudności językowych: dwuznaków i zmiękczeń
 • części mowy
 • przygotowanie do rozbioru zdania, rozbiór logiczny zdania;
 • uwypuklenie roli orzeczenia zdania;
 • propedeutyka budowania poprawnych zdań
 • scenariusze zajęć i zabaw na wybranych przykładach

Czas trwania: 6 h
Prowadzący: Ilona Zając

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel i praktyk przygotowany oraz pracujący metodą Marii Montessori. Moje zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori wynikło z obserwacji dzieci w przedszkolu oraz z obserwacji otaczającego nas świata, następującego postępu ludzkości. Jednym słowem z prawdziwej potrzeby serca.
Obecnie pracuje w przedszkolu w oddziale Montessori-ańskim, gdzie moja wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest na najwyższym poziomie z korzyścią dla dzieci.