<h1 class='header-inherit'>Specyfika europejskich projektów miękkich</h1>

 

Koszt szkolenia:60 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Specyfika europejskich projektów miękkich

PROGRAM SZKOLENIA

PT: SPECYFIKA EUROPEJSKICH PROJEKTÓW MIĘKKICH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników możliwościami pozyskiwania funduszy dla szkół w ramach projektów miękkich-nieinwestycyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zasad aplikowania, tworzenia i pisania projektów, zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Zapoznają się także z możliwościami brania udziału w Konkursach, dobrymi praktykami realizacji projektów miękkich.

Szkolenie polecane jest dla: dyrektorów jednostek, menagerów, rad pedagogicznych, specjalistów od funduszy, pracowników różnych branż, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu zasad tworzenia projektów miękkich

Czas trwania: 6 h

Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:1

.   Wprowadzenie do istoty projektów miękkich-wytyczne i Szczegółowe Opisy Priorytetów-1 h

2.   Narzędzia wykorzystane przy powstawaniu projektów miękkich-0,5 h

3.   Warsztaty praktycznego powstawania projektów- 1,5h

4.   Projekt miękki-od pomysłu do opisu-1,5 h

5.   Realizacja procesu public relations projektu-0,5h

6.   Partnerstwo w projekcie i wprowadzenie do działań ewaluacyjnych projektów miękkich-1 h

7.   Podsumowanie -0,5 h

Metody pracy: wykład, pogadanka, warsztaty, debata, burza mózgów, gra dydaktyczna, drama

 

Narzędzia: 4 prezentacje ppt, karty pracy, Generator wniosków aplikacyjnych,  laptop, program szkolenia

Koszt szkolenia 60zł/osobę, minimalna ilość osób wymagana do rozpoczęcia szkolenia : od 15 do 25 osób