<h1 class='header-inherit'>Zasady tworzenia projektów europejskich dla szkół</h1>

 

Koszt szkolenia:60 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Zasady tworzenia projektów europejskich dla szkół

PROGRAM WARSZTATÓW

PT: ZASADY TWORZENIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH DLA SZKÓŁ

Celem warsztatów praktycznych jest  wiedzę z zakresu zasad aplikowania, tworzenia i pisania projektów dla szkół, zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Zapoznają się także z ciekawymi projektami dla szkół- metodologią ich tworzenia, opisu rezultatów , realizacji zarządzania i ewaluacji w projekcie.

Szkolenie polecane jest dla: dyrektorów jednostek, menagerów, rad pedagogicznych, specjalistów od funduszy, pracowników różnych branż, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu zasad tworzenia projektów europejskich dla szkół

Czas trwania: 6 h

Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:

1.   Wprowadzenie do istoty zasad tworzenia projektów europejskich-wytyczne-0,5 h

2.   Praca w generatorze wniosków aplikacyjnych-warsztaty praktyczne-1,5 h

3.   Warsztaty powstawania  i opisu projektów- 2h

4.   Projekt dla szkoły-ewaluacja, monitoring, zarządzanie -1 h

5.   Realizacja procesu promocji projektu-0,5h

6.   Podsumowanie i ewaluacja-0,5 h

Metody pracy: wykład, pogadanka, warsztaty, debata, burza mózgów, gra dydaktyczna, drama

 

Narzędzia: 3 prezentacje ppt, karty pracy, Generator wniosków aplikacyjnych, instrukcje pracy,   laptop, program szkolenia

Koszt warsztatów: 60zł/osobę, minimalna ilość osób wymaganych do rozpoczęcia warsztatów: od 15 do 25 osób