<h1 class='header-inherit'>Edukacja globalna</h1>

 

Koszt szkolenia:65 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Edukacja globalna

PROGRAM SZKOLENIA

PT: EDUKACJA GLOBALNA

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w obszarze edukacji regionalnej, a także  wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do włączania zagadnień edukacji globalnej do treści nauczania różnych przedmiotów, zgodnie z nową podstawą programową. Ukończenie kursu pomoże we wprowadzaniu zagadnień dotyczących edukacji regionalnej na zajęciach języka polskiego, geografii, historii, wos-u, na godzinach wychowawczych w szkołach, jednostkach kultury, w centrach edukacyjnych.

Opis konkretnych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, nabywanych przez  uczestnika w trakcie szkolenia

1.Umiejętność posługiwania się  pojęciami z zakresu edukacji globalnej oraz terminami specjalistycznymi z zakresu edukacji europejskiej

2.Umiejętność opracowywania i modyfikowania różnorodnych programów edukacji globalnej

3.Umiejętność wykorzystania w praktyce metod kształtowania u uczniów postaw sprzyjających poszanowaniu europejskiej, funkcjonowania  w społeczeństwie globalnym i wielokulturowym

4.Umiejętność realizacji w procesie edukacji ścieżek międzykulturowych, o charakterze międzyprzedmiotowym

5.Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z edukacji globalnej w czasie organizacji uroczystości szkolnych, świąt europejskich

6.Umiejętność wyodrębnienia w procesie dydaktycznym roli kształcenia globalnego, wiedzy o świecie

7.Umiejętność wykorzystania wiedzy o korzeniach europejskiej kultury w procesie edukacyjnym

8.Umiejętność zainteresowania dzieci i młodzieży zagadnieniami kultury krajów Europy i świata, nowych wyzwań kultury globalnej i homogenicznej

9.Umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji globalnej

3.  Formy i  metody realizacji: warsztaty, prezentacje ppt z objaśnieniem, wykłady, mini aventy edukacyjne, gry dydaktyczne i sytuacyjne, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów,  dyskusje, metody burzy mózgów, drama, debaty tematyczne

 

4.  Materiały przekazane uczestnikom: prezentacje ppt, gra dydaktyczna, mapy pamięci, karty pracy, bibliografia przedmiotowa i podmiotowa

 

Szkolenie polecane jest dla: rad pedagogicznych, rodziców, studentów, uczniów, pracowników oświaty, kultury.

Czas trwania: 6 h

Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:

1.   Edukacja globalnej czyli od tożsamości do problematyki globalnej-wprowadzenie -1 h

2.   Cechy charakterystyczne edukacji globalnej a obecna podstawa programowa -1 h

3.   Warsztaty metodyczne- ,,Edukować i promować-globalnie” -1,5h

4.   Edukacja globalna w szkolnych projektach-1,5 h

5.   Konkursy dla uczniów i szkół z edukacji globalnej-przegląd-0,5 h

6.   Podsumowanie i ewaluacja-0,5 h

Metody pracy: warsztaty coachingowe, eventy psychologiczne,wykład, pogadanka, warsztaty pracy twórczej, debata, burza mózgów, drama

 

Narzędzia: 5 prezentacji ppt, laptop, program szkole

Koszt szkolenia 65zł/osobę, minimalna ilość uczestników wymagana do rozpoczęcia szkolenia od15 do 25 osób