<h1 class='header-inherit'>Coaching i Doradztwo Zawodowe</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 800 zł
Cena za 3 semestry:5 400 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 800 zł
Cena za 3 semestry: 5 400 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Cel studiów coachingu i doradztwa zawodowego:

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze doradztwa zawodowego i coachingu. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach jak: organizacje i instytucje rynku pracy i biznesu, placówki służb mundurowych.

Słuchacze kierunku zbudują swój warsztat coacha i nauczą się wspierać ludzi w poszukiwaniu lub zmianie pracy. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie i edukacji.

Głównym celem podyplomowych studiów  jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.

Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami.  Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą  wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach i szkołach, prowadzenia sesji coachingowych.

Absolwenci:

Absolwenci studiów poznają narzędzia psychologiczne, wytrenują skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikują typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy. Zajęcia umożliwią uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą i zespołem, wdrażania w firmie wybranych elementów polityki personalnej, radzenia sobie z konfliktem oraz psychomanipulacją. Dzięki treningom komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych, studia rozwiną u słuchaczy umiejętności interpersonalne, tak pożądane w profilu nowoczesnego menedżera.

Zdobędziesz wiedzę opartą na empirycznych badaniach naukowych, nabędziesz umiejętności, dzięki którym będziesz:

 • Sprawniej kierować ludźmi,
 • Skuteczniej zdobywać klientów,
 • Poprawisz relacje i komunikację w swoim zespole oraz z kontrahentami.
 • Zbudujesz własny autorytet menedżerski.
 • Absolwenci studiów zostają wyposażeni w całą gamę unikatowych narzędzi, przydatnych na różnych szczeblach zarządzania.
 • Uzyskasz możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów .

Studia przygotują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnych organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu. Słuchacze zbudują swój warsztat coacha kariery i nauczą się wspierać ludzi w poszukiwaniu i zmianie pracy. Podczas studiów poznają zagadnienia z doradztwa zawodowego, audytu i coachingu kariery, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach oraz prawa pracy.

Adresaci studiów:

Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się:

 • zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR
 • podejmują trudne decyzje, często mają za zadanie przekonać innych do swojego wyboru,
 • interesują się najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej i behawioralnej
 • oraz pracowników  działów HR i inne osoby zainteresowane coachingiem kariery, osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych.  osoby zainteresowane pracą w ‚
 • ramach aktywizacji zawodowej ( m.in. osób zwalnianych czy niepełnosprawnych), które chciałyby wdrożyć się w tematykę pracy doradcy zawodowego.

Studia przeznaczone są także do menedżerów aktywnie działających w biznesie, których praca dotyka kontaktów z ludźmi-zarówno w aspekcie kierowania, jak i współpracy z nimi bez zależności służbowych. W studiach mogą uczestniczyć pracownicy handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się zarządzaniem zespołami ludzkimi, kreowaniem reklamy i działań promocyjnych, obsługą klienta. Program jest adresowany również do młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Studia skierowane są do osób mających potrzebę wspierania innych w rozwoju: trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, rodziców. Adresujemy je do tych, którzy prowadzą innych przez zmiany:  menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników;  trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej; i z grupami; doradców napotykających w swojej pracy bariery związane z oporem wobec zmian oraz dla wszystkich, którzy praktykują zawód coacha lub planują zastać profesjonalnym coachem.
O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

SEMESTR 1

 • 1.Coaching i doradztwo zawodowe w organizacji -sylwetka coacha i doradcy zawodowego(wykład – 10 godzin)
 • 2.Rynek pracy i mobilność zawodowa, (wykład – 15 godzin)
 • 3. Psychologia doradcy zawodowego a coaching, inteligencja emocjonalna (wykład – 10 godzin)
 • 4.Wartość coachingu w doradztwie zawodowym (seminarium -10 godzin)
 • 5.Psychologia organizacji i kierowania ludźmi (seminarium – 15 godzin)
 • 6.Zasady etyczne w coachingu i doradztwie zawodowym (konwersatorium – 5 godzin)
 • 7.Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym (warsztat – 10 godzin)
 • 8.Mediacje i negocjacje w coachingu i doradztwie zawodowym (trening – 10 godzin)
 • 9.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych (warsztat – 10 godzin)

SEMESTR 2

 • 9.Techniki twórczego myślenia (warsztat – 10 godzin)
 • 10.Coaching wielopoziomowy – proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym , autoanaliza, analiza SWOT(warsztat – 15 godzin)
 • 11.Dynamika grup i coaching zespołowy (warsztat – 15 godzin)
 • 12.Budowanie, wzmacnianie samooceny i motywowanie pracowników (trening -10 godzin)
 • 13.Prawo pracy od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy (warsztat-10 godzin)
 • 14.Zawodoznawstwo(warsztat – 10 godzin)
 • 15. Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego i coacha kariery(seminarium -10 godzin)
 • 16.Coaching i audyt kariery (warsztat – 10 godzin)

SEMESTR 3

 • 17.Prawo pracy (wykład – 15 godzin)
 • 18.Kultura organizacji i zwolnienie pracowników, outplacement (warsztat -10 godzin)
 • 19.Ocena i rozwój kompetencji zawodowych (seminarium – 10 godzin)
 • 20.Rekrutacja i selekcja – jak wybrać najlepszych (wykład – 10 h)
 • 21.Coaching i doradztwo zawodowe w organizacji – zarządzanie karierą -studia przypadków (seminarium – 10 godzin)
 • 22. ABC działalności gospodarczej (warsztat, 5 godzin)
 • 23. Zarządzanie zmianą, karierą, rozwojem osobistym (warsztat – 10 godzin)
 • 24.Poszukiwanie pracy-strategie  (warsztat – 5 godziny)
 • 25.Elastyczne formy zatrudnienia (warsztat – 5 godziny)
 • 26.Techniki komunikacji w biznesie (trening kreatywny – 5 godziny)

Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów:

 • case study, projekty
 • mini sesje coachingowe
 • „gorące krzesło”
 • testy, badania ankietowe
 • wykłady, dyskusje
 • ćwiczenia grupowe, quizy
 • treningi interpersonalne
 • praca z narzędziami coachingowymi
 • sesje mentorskie
 • ćwiczenia w grupach
 • praca z narzędziami coachingowymi
 • e-learning i inne

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.