<h1 class='header-inherit'>Negocjacje i mediacje w biznesie</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 2 semestry:2 600 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Negocjacje i mediacje w biznesie

Studia podyplomowe są skierowane do:

 • wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.
 • przedsiębiorców poszukujących aktualnych modeli rozwiązywania sytuacji trudnych we współczesnym przedsiębiorstwie, specjaliści, menedżerowie, pracownicy firm
 • pracowników różnych szczebli zarządzania, zorientowanych na zawodowy rozwój
 • doradców i konsultantów sfery praktyki gospodarczej, mediatorów i negocjatorów
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób chcących prowadzić swoją działalność gospodarczą w przyszłości
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • kuratorzy sądowi
 • funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Służby Więziennej

Cele studiów podyplomowych:

 • przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi, w warunkach turbulentnego i konfliktogennego otoczenia;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów lub mediatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych;
 • przekazanie wiedzy na temat sposobów i strategii komunikacji w negocjacjach;
 • zdobycie umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do generowania rozwiązań i prowadzenia skutecznych rozmów;
 • zdobycie wiedzy z zakresu prawa, niezbędnej do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, gospodarczych i rodzinnych;
 • wypracowanie umiejętności menedżerskich, sprzyjających realizacji efektywnych strategii, w tym negocjacyjnych; rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz zarządzania własnymi emocjami, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład tradycyjny
 • zajęcia warsztatowo-treningowe
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • wykład interaktywny
 • aktywizacja zespołów zadaniowych
 • case study
 • burza mózgów i dyskusja
 • spotkania z praktykami

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

Moduł kształcenia ogólnego

 • Mikro- i makroekonomia – podstawy
 • Zarządzanie – podstawy teoretyczne
 • Współczesne trendy zarządzania organizacją
 • Różnice kulturowe w metodach zarządzania
 • Wybrane zagadnienia psychologii społecznej
 • Podstawy systemu prawa polskiego i unijnego na użytek negocjacji i mediacji, wg różnych gałęzi prawa
 • Konflikt – analiza przebiegu i sposoby rozwiązywania
 • Komunikacja w negocjacjach
 • Wprowadzenie do negocjacji, istota, typy, narzędzia

Moduł kształcenia specjalistycznego

 • Psychologia osobowości, psychologia stresu i sposoby przezwyciężania
 • Strategie i taktyki negocjacji
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Etykieta biznesu
 • Mediacje w biznesie
 • Mediacje międzykulturowe
 • Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy
 • Mediacja w sporach rodzinnych
 • Mediacja w sprawach karnych
 • Symulacje i gry negocjacyjne

Czas trwania studiów  – 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym, przedsiębiorcy małych średnich i dużych firm z całego kraju i z zagranicy, praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów.

Wymagania jakie stawiamy przed naszymi wykładowcami to przede wszystkim wysokie standardy prowadzenia zajęć praktycznych, komunikacja ze słuchaczami, Instytutem i jego otoczeniem. Zajęcia przeprowadzane są w sposób nowoczesny i przystosowany do zmieniającej się rzeczywistości. Poprzez zajęcia praktyczne w grupach słuchacze mają możliwość współuczestniczenia w procesie przekazywania wiedzy  przez wykładowców w optymalny sposób i niezwykle angażujący wszystkich uczestników na każdej z naszych specjalności. Słuchacze mają prawo wymagać od naszej kadry przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie i w najlepszej formie. Naszym wspólnym celem wraz z wykładowcami jest rozwinięcie w słuchaczach umiejętności, poszerzenie swoich kompetencji oraz pobudzenia ich do samo rozwoju oraz rozwoju ich miejsc pracy, nie tylkow trakcie trwania zajęć ale także już po zakończeniu toku nauki.

Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych jest do Państwa dyspozycji nie tylko na zajęciach ale także poza nimi. Wspólnie organizujemy warsztaty, konferencje, szkolenia. Razem tworzymy Instytut.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z inymi.”

Jan Paweł II