<h1 class='header-inherit'>Menedżer kultury i sportu</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 2 semestry:2 600 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Menedżer kultury i sportu

Studia podyplomowe są skierowane do:

 • wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.
 • osób zarządzających lub planujących zarządzać placówkami kultury i/lub sportu, animatorów, planistów i organizatorów placówek publicznych, komercyjnych i non-profit
 • pracowników samorządów lokalnych zajmujących się event marketingiem w gminie
 • pracowników starostw powiatowych
 • pracowników urzędów wojewódzkich zajmujących się sferą kultury i/lub sportu
 • potencjalnych pracowników sfery kultury i sportu

Cele studiów podyplomowych:

 • zapoznanie z metodami zarządzania w kulturze i sporcie i funkcjonowaniem rynku kultury w Polsce
 • zdobycie profesjonalnych umiejętności i kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury i instytucjami sportu,
 • przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności biznesowej, w zakresie realizacji imprez kulturalnych i sportowych oraz usług otoczenia bliższego, praktycznego budowania biznes planu,
 • planu marketingowego i jego operacjonalizacji
 • nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego wprowadzenia, realizacji i kontroli projektów i przedsięwzięć z dziedziny kultury i sportu, związanych z badaniem sfery kultury i sportu,
 • upowszechnianiem eventów, budowaniem wizerunku, planowaniem i operacjonalizowaniem strategii marketingowych, budowaniem relacji z wolontariuszami, mecenasami oraz sponsorami,
 • pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej
 • ukazanie roli event marketingu w kulturze i sporcie jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

Metody prowadzenia zajęć:

 • zajęcia warsztatowo-treningowe
 • aktywizacja zespołów zadaniowych
 • case study
 • burza mózgów, synektyka Gordona, gry zespołowe i dyskusja
 • spotkania z praktykami

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

Moduł kształcenia ogólnego

 • Podstawy mikro- i makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy wiedzy na temat zachowań podmiotów rynkowych
 • Rynek kultury w Polsce
 • Instytucje sportu w Polsce
 • Podstawy prawne działalności kulturalnej i w sporcie
 • Źródła finansowania działalności kulturalnej i sportowej; polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kultury i sportu

Moduł kształcenia specjalistycznego

 • Marketing w kulturze i sporcie
 • Sposoby i metody badania rynku kultury i sportu
 • Techniki obsługi klienta
 • Sposoby kreowania produktu kultury i sportu
 • Promocja instytucji kultury i jej przedsięwzięć, strategie budowy wizerunku
 • Promocja działalności sportowej i jej przedsięwzięć, sposoby budowania wizerunku
 • Public relations i sponsoring jako narzędzia marketingu kultury i sportu
 • Internet i media społecznościowe jako kanały dystrybucji i sposoby komunikacji z adresatem
 • Komunikacja i negocjacje
 • Savoir-vivre w biznesie i wystąpienia publiczne
 • Organizacja eventów w kulturze i sporcie, zajęcia warsztatowe

Czas trwania studiów  – 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym, przedsiębiorcy małych średnich i dużych firm z całego kraju i z zagranicy, praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów.

Wymagania jakie stawiamy przed naszymi wykładowcami to przede wszystkim wysokie standardy prowadzenia zajęć praktycznych, komunikacja ze słuchaczami, Instytutem i jego otoczeniem. Zajęcia przeprowadzane są w sposób nowoczesny i przystosowany do zmieniającej się rzeczywistości. Poprzez zajęcia praktyczne w grupach słuchacze mają możliwość współuczestniczenia w procesie przekazywania wiedzy  przez wykładowców w optymalny sposób i niezwykle angażujący wszystkich uczestników na każdej z naszych specjalności. Słuchacze mają prawo wymagać od naszej kadry przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie i w najlepszej formie. Naszym wspólnym celem wraz z wykładowcami jest rozwinięcie w słuchaczach umiejętności, poszerzenie swoich kompetencji oraz pobudzenia ich do samo rozwoju oraz rozwoju ich miejsc pracy, nie tylkow trakcie trwania zajęć ale także już po zakończeniu toku nauki.

Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych jest do Państwa dyspozycji nie tylko na zajęciach ale także poza nimi. Wspólnie organizujemy warsztaty, konferencje, szkolenia. Razem tworzymy Instytut.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z inymi.”

Jan Paweł II