<h1 class='header-inherit'>Psychologia w Nauczaniu i Wychowaniu Dziecka</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 500 zł
Cena za 3 semestry:4 500 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 500 zł
Cena za 3 semestry: 4 500 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Psychologia w Nauczaniu i Wychowaniu Dziecka

Cel studiów

Wiedza z zakresu psychologii wychowania i rozwoju oraz podstawowe kompetencje społeczne są niezbędne w świadomym wychowaniu dzieci i młodzieży. W szczególności potrzebne są profesjonalnym wychowawcom, nauczycielom, osobom pracującym z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie. Wiedza ta jest również przydatna rodzicom w realizowaniu ich obowiązków wychowawczych w coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy, opiekuna.

Adresaci:

Studia są przeznaczone dla nauczycieli, osób pracujących z osobami nieletnimi, rodziców.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

 • Podstawy psychologii wychowania
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Wspieranie nastolatka w wyborze szkoły, zawodu
 • Rodzina jako środowisko wychowawcze
 • Prawidłowy rozwój dziecka w dzieciństwie i okresie dorastania
 • Pomoc profesjonalna w wychowaniu
 • Problemy wychowawcze z dziećmi w różnych okresach rozwoju
 • Terapia rodzinna i małżeńska forma pomocy rodzinie
 • Szkoła jako środowisko wychowawcze
 • Nauczyciel jako animator oddziaływań edukacyjnych
 • Dziecko z trudnościami w nauce szkolnej, profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • Rozwijanie motywacji do nauki u nastolatków
 • Male dziecko w rodzinie
 • Współpraca rodzic, nauczyciel, pedagog z psychologiem
 • Problematyka agresji dzieci i młodzieży, rozwiązywanie konfliktów
 • Problemy psychologiczne i emocjonalne dzieci na różnych etapach rozwoju
 • Projektowanie własnego rozwoju osobowego przez wychowawcę
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych u wychowawcy
 • Trening porozumiewania się w interakcji wychowawczej

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.