<h1 class='header-inherit'>Psychologia reklamy studia pedagogiczne</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 500 zł
Cena za 3 semestry:4 500 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 500 zł
Cena za 3 semestry: 4 500 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Psychologia Reklamy

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii reklamy oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze biznesu.

Słuchacze kierunku zbudują swój warsztat psychologa reklamy i nauczą się wspierać ludzi w kreowaniu pozytywnego odbioru. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie, edukacji i rynku reklamowym.

Słuchacze nabędą wiedzę, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy w reklamie, w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy w reklamie. Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta oraz podejścia do szeroko pojętego rynku marketingowego.

Adresaci:

Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się zarządzaniem, marketingiem, podejmują trudne decyzje, często mają za zadanie przekonać innych do swojego wyboru,

Studia przeznaczone są także do menedżerów aktywnie działających w biznesie, których praca dotyka kontaktów z ludźmi-zarówno w aspekcie kierowania, jak i współpracy z nimi bez zależności służbowych. W studiach mogą uczestniczyć pracownicy handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się kreowaniem reklamy i działań promocyjnych, obsługą klienta.

Program jest adresowany również do młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych pracą w szeroko pojętej branży reklamowej. Również do tych, którzy już pracują w reklamie i chcą doskonalić swoje umiejętności, a także pracowników działów marketingu zarówno małych firm, jak i dużych korporacji, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracowników agencji badawczych, domów mediowych, agencji public relation, firm eventowych itp.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

 • Wstęp do psychologii reklamy
 • Psychologia społeczna w reklamie
 • Wybrane problemy psychologii i motywacji
 • Komunikacja z odbiorca reklamy a biznesowy punkt widzenia
 • Tworzenie marki – poszukiwanie marek
 • Psychologia reklamy a zachowania konsumenckie
 • Jakościowe i ilościowe badania w reklamie
 • Brief jako podstawowe narzędzie komunikacji
 • Efektywność reklamy
 • Agencja reklamowa – tworzenie reklam
 • Sztuka sprzedaży
 • Promocje konsumenckie
 • Trening twórczości
 • Trening negocjacji
 • Dotarcie do konsumenta – nowe kanały
 • Zachowania konsumenckie w sieciach społecznych i Internecie
 • Marketing mobilny
 • Komunikacja psychologiczna reklamy
 • Interaktywna reklama internetowa
 • Planowanie mediów
 • Cele i wyzwania komunikacyjne dla marki
 • Wygląd konsumencki jako podstawa strategii

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.