<h1 class='header-inherit'>Psychologia Pracy i Zarządzanie Personelem</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 500 zł
Cena za 2 semestry:3 000 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 500 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Psychologia Pracy i Zarządzanie Personelem

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii pracy oraz zarządzania personelem. Rozwinięcie tych dwóch umiejętności i ich zastosowania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie diagnozowania problemów pojawiających się w procesie zarządzania personelem oraz prawidłowego podejścia do planowania, rekrutacji, selekcji pracowników. A także pracy z dokumentacja kadrowa i placowa.

Słuchacze kierunku zbudują swój warsztat i nauczą się wspierać ludzi w miejscu pracy lub zmianie pracy.

Głównym celem podyplomowych studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Adresaci:

Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się:

 • zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR
 • podejmują trudne decyzje, często mają za zadanie przekonać innych do swojego wyboru,
 • interesują się najnowszymi odkryciami psychologii oraz pracowników działów HR i inne osoby zainteresowane psychologia, osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych.

Studia przeznaczone są także do menedżerów aktywnie działających w biznesie, których praca dotyka kontaktów z ludźmi-zarówno w aspekcie kierowania, jak i współpracy z nimi bez zależności służbowych. W studiach mogą uczestniczyć pracownicy handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się zarządzaniem zespołami ludzkimi. Program jest adresowany również do młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

 • Zarządzanie personelem
 • Rekrutacja pracowników
 • Psychologia pracy
 • Prawo pracy
 • Komunikacja i negocjacje
 • Zarządzanie czasem
 • Systemy oceniania pracowników
 • Koszty pracy i systemy wynagrodzeń
 • Wartościowanie pracy
 • Planowanie zatrudnienia
 • Analiza rynku pracy
 • Controlling
 • Szkolenia pracowników
 • Dokumentacja kadrowo-placowa

Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów:

 • case study, projekty
 • „gorące krzesło”
 • testy, badania ankietowe
 • wykłady, dyskusje
 • ćwiczenia grupowe, quizy
 • treningi interpersonalne
 • sesje mentorskie
 • ćwiczenia w grupach

Czas trwania studiów  – 2 semestry (210h)

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.