<h1 class='header-inherit'>Dietetyka i Psychologia Zdrowia</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 600 zł
Cena za 3 semestry:4 800 zł
RekrutacjaBrak aktualnych promocji
PromocjaBrak aktualnych promocji
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione podanie (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł. Wpisowe jest zwracane w przypadku gdy specjalność nie utworzy się.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz podanie
 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 600 zł
Cena za 3 semestry: 4 800 zł
Wpisowe: 200 zł

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Wpisowe jest zwracane w przypadku gdy specjalność nie utworzy się.

Studia podyplomowe Dietetyka i Psychologia Zdrowia

Współczesne społeczeństwo przykłada olbrzymią wagę do właściwego odżywiania, stylu życia i diety. Jest to konsekwencja rosnącej świadomości w tym zakresie oraz wielu chorób cywilizacyjnych, które wymuszają na ludziach zdrowszy tryb życia. Z tego również powodu, zapotrzebowanie na osoby posiadające głęboką i kompleksową wiedzę w dziedzinie żywienia wciąż rośnie. Aby odpowiedzieć na te trendy na rynku pracy, Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na specjalności Dietetyka i Psychologia Zdrowia. Studia te mają za zadanie wykształcić wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, posiadających pełne kompetencje uwzględniające wielowymiarowość pedagogiczno-psychologicznego problemu zdrowej diety we współczesnym świecie.

Proponowany przez nas program studiów obejmuje wszystkie istotne kompetencje, umiejętności praktyczne i zagadnienia, które powinna nabyć każda osoba, pragnąca zajmować się układaniem diet, promowanie zdrowego stylu życia i wsparciem psychologicznym. Absolwenci specjalności Dietetyka i Psychologia Zdrowia posiadają komplet wiedzy na temat roli właściwego odżywiania w wielu aspektach życia człowieka, dzięki czemu mogą z powodzeniem zajmować się samodzielnym poradnictwem żywieniowym.

Zaawansowane kompetencje dotyczące żywienia człowieka zdrowego i chorego, żywności funkcjonalnej i dietetycznej, bezpieczeństwa i higieny żywienia, w połączeniu ze znajomością właściwej metodologii układania diet stanowią klucz do realizowania się w  dziesiątkach podmiotów i instytucji. Dietetyka i Psychologia Zdrowia to kierunek przyszłości, będący odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Jeśli pragniesz zostać profesjonalistą w tej dziedzinie i móc prowadzić lukratywną działalność, jednocześnie niosąc kompleksową pomoc innym, specjalność ta będzie dla Ciebie najlepszym możliwym wyborem. Zapisz się na studia w naszym Instytucie i przekonaj się jak wiele możesz zyskać dzięki kształceniu na najwyższym poziomie - pełna sukcesów kariera zawodowa czeka właśnie na Ciebie!

Adresaci studiów

Studia  podyplomowe na specjalności Dietetyka i Psychologia adresowane są przede wszystkim do:
- osób zawodowo zajmujących się żywieniem różnych środowisk,
- dietetyków przedszkolnych,
- osób prowadzących stołówki oraz restauracje,
- właścicieli ośrodków wczasowo-sanatoryjnych,
- pracowników domów opieki społecznej,
- pracowników służby zdrowia, w tym pielęgniarek i dietetyków szpitalnych,
- wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką żywienia.

Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu i wszechstronnemu wsparciu szybko zyskasz kompetencje i kwalifikacje, które pomogą Ci wnieść Twoją karierę zawodową na nowy poziom. Dołożymy wszelkich starań aby uczynić z Ciebie cenionego profesjonalistę. Pakiet umiejętności i wiedzy, który zdobędziesz w trakcie studiów sprawi, że będziesz mógł realizować się w bardzo wielu dziedzinach i branżach. Jeśli pragniesz dowiedzieć się wszystkiego na temat diet i żywienia, nie mogłeś trafić lepiej - postaw na nasze doświadczenie i kadrę ekspertów.

Cel studiów

Celem, który postawiła sobie nasza kadra specjalistów i czołowych wykładowców akademickich jest kształcenie profesjonalistów w dziedzinie żywienia, diet, wsparcia psychologicznego i promowania zdrowego stylu życia. Studia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat psychologicznych aspektów chorób związanych z postępem cywilizacji, ich rozpowszechnieniem, etiopatogenezą oraz profilaktyką. Przedstawimy Ci problematykę etiopatogenezy i predyspozycji biologicznych do chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby psychiczne (głównie depresja i zaburzenia lękowe), choroby nowotworowe, choroby metaboliczne (zaburzenia odżywiania, otyłość olbrzymia, cukrzyca), uzależnienia (od substancji psychoaktywnych, internetu, hazardu, pracy oraz zakupów), dzięki czemu z łatwością będziesz mógł świadczyć skuteczną i efektywną pomoc osób, które jej potrzebują. Poszczególne cele, którymi się kierujemy to także:
- wprowadzenie Cię w zagadnienia związane z rolą stresu i modelami interakcji między uwarunkowaniami biologicznymi, osobowościowymi i środowiskiem w zwiększeniu ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych,
- zapoznanie CIę z najnowszymi standardami leczenia ww. chorób,
- wyposażenie Cię w umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy przy projektowaniu diet i jadłospisów,
- przygotowanie Cię do pełnienia nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego,
- wyposażenie Cię w wiedzę z zakresu technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki osób chorych,
- wykształcenie Cie pod względem skutecznej promocji prozdrowotnego stylu życia i prowadzenia działalności edukacyjnej w różnych warunkach środowiskowych,
- wyposażenie Cię w komplet umiejętności potrzebnych do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Jako absolwent specjalności będziesz mógł z łatwością projektować i prowadzić różne formy wysoko jakościowych usług żywieniowych/ Dodatkowo zyskasz wachlarz umiejętności, dzięki którym będziesz potrafił wykorzystać metody i zasady edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym

Korzyści

Studia podyplomowe na specjalności Dietetyka i Psychologia Zdrowia to gwarancja:

- zdobycia dwóch certyfikatów; Dietetyka i Psychologa zdrowia,
- nabycia zaawansowanej wiedzy merytorycznej z zakresu żywienia, zdrowia człowieka i zagadnień pokrewnych,
- uzyskania CAŁKOWITEGO przygotowania do pracy w licznych placówkach i instytucjach, w tym szkołach i przedszkolach, służbie zdrowia, branży gastronomicznej,
- zdobycia umiejętności, wiedzy i uprawnień umożliwiających prowadzenie prywatnego doradztwa w zakresie żywienia.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

SEMESTR 1

 • 1. Choroby cywilizacyjne (seminarium, 5 godz)
 • 2. Psychologia zachowań zdrowotnych (warsztaty, 10 godz)
 • 3. Profilaktyka chorób i zmiana zachowań zdrowotnych (wykład, 10 godz)
 • 4. Promocja zdrowia psychicznego (wykład, 10 godz)
 • 5. Edukacja zdrowotna w szkole (warsztaty, 10 godz)
 • 6. Psychologiczne cechy dietetyka-doradcy (trening, 5 godz)
 • 7. Psychologia stylu życia (seminarium, 5 godz)
 • 8. Kulturowe i geograficzne uwarunkowania żywienia (wykład, 10 godz)
 • 9. Psychologia społeczna (wykład, 10 godz)
 • 10. Żywienie człowieka zdrowego i chorego (warsztaty, 10 godz)
 • 11. Poradnictwo dietetyczne (seminarium, 5 godz)
 • 12. Edukacja żywieniowa (ćwiczenia, 10 godz)

SEMESTR 2

 • 1. Higiena żywienia i żywności (seminarium, 5 godz)
 • 2. Pedagogika w dietetyce (warsztaty, 10 godz)
 • 3. Podstawy chemii żywności (wykład, 10 godz)
 • 4. Dietetyka w jednostkach edukacyjnych-programy, plany (ćwiczenia, 5 godz)
 • 5. Psychologia w kierowaniu zmianą stylu życia (wykład, 10 godz)
 • 6. Coaching w psychologii zdrowia (trening, 10 godz)
 • 7. Dietetyka (wykład, 10 godz)
 • 8. Treningi antystresowe (warsztaty, 10 godz)
 • 9. Relaks i relaksacja a zdrowie psychicznego (seminarium, 5 godz)
 • 10. Mentoring w dietetyce (seminarium, 5 godz)
 • 11. Wypalenie zawodowe-antidotum (warsztaty, 10 godz)
 • 12. Dydaktyka dietetyki (warsztaty, 10 godz)

SEMESTR 3

 • 1. Dydaktyka psychologii zdrowia (warsztaty, 10 godz)
 • 2. Komunikacja interpersonalna (trening, 10 godz)
 • 3. Pedagogiczne aspekty zarządzania zdrowiem (wykład, 10 godz)
 • 4. Oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania (warsztaty, 10 godz)
 • 5. Dietoprofilaktyka i dietoterapia w wybranych chorobach (seminarium, 5 godz)
 • 6. Edukacja i poradnictwo dietetyczne a zmiana nawyków żywieniowych (warsztaty, 10 godz)
 • 7. Nadzór higieniczno-sanitarny nad żywieniem zbiorowym (wykład, 10 godz)
 • 8. Rola diety w odnowie biologicznej (seminarium, 5 godz)
 • 9.Poradnictwo i edukacja żywieniowa (warsztaty, 10 godz)
 • 10. Dietetyka pediatryczna (seminarium, 5 godz)
 • 11.Wspomaganie dietetyczne w kosmetologii i w sporcie (seminarium, 5 godz)
 • 12.Kuchnie świata (wykład, 10 godz)
 • 13.Bezpieczeństwo żywności i systemy jej gwarantowania (seminarium, 5 godz)

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.