<h1 class='header-inherit'>Coaching i Psychologia Biznesu</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 800 zł
Cena za 3 semestry:5 400 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 800 zł
Cena za 3 semestry: 5 400 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Coaching i Psychologia Biznesu

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu, począwszy od budowania strategii rozwoju firmy, poprzez realizację działań oraz tworzenie sieci współpracy i grup odbiorców. Udoskonalone na studiach kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie.

Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami.  Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą  wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

Menedżer, który posiądzie wiedzę z psychologii biznesu zrozumie rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, pozna psychologiczne aspekty zarządzania  oraz  inwestowania.  Absolwenci studiów wytrenują m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikują typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii  reklamy.
W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych.

Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających na zajmowanie się między innymi polityką personalną, pracą w handlu, usługach i marketingu, organizację działań promocyjnych. Nasi absolwenci będą mogli także współpracować z agencjami zajmującymi się „łowieniem głów”, reprezentować przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe, współpracować z klientami. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą także przydatne w zarządzaniu zespołami pracowniczymi dla osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach

Atuty:

Jedyne w Polsce studia podyplomowe, które łączą coaching z psychologią biznesu.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. oraz dwa certyfikaty:

 • WYKWALIFIKOWANEGO COACHA
 • PSYCHOLOGA BIZNESU

Absolwenci:

Absolwenci studiów poznają narzędzia psychologiczne, wytrenują skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikują typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy. Zajęcia umożliwią uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą i zespołem, wdrażania w firmie wybranych elementów polityki personalnej, radzenia sobie z konfliktem oraz psychomanipulacją. Dzięki treningom komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych, studia rozwiną u słuchaczy umiejętności interpersonalne, tak pożądane w profilu nowoczesnego menedżera.

Zdobędziesz wiedzę opartą na empirycznych badaniach naukowych, nabędziesz umiejętności, dzięki którym będziesz:

 • Sprawniej kierować ludźmi,
 • Skuteczniej zdobywać klientów,
 • Poprawisz relacje i komunikację w swoim zespole oraz z kontrahentami.
 • Zbudujesz własny autorytet menedżerski.
 • Absolwenci studiów zostają wyposażeni w całą gamę unikatowych narzędzi, przydatnych na różnych szczeblach zarządzania.

Uzyskasz możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów .

Adresaci studiów:

Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się:

 • zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR
 • podejmują trudne decyzje, często mają za zadanie przekonać innych do swojego wyboru,
 • interesują się najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej i behawioralnej.

Studia przeznaczone są także do menedżerów aktywnie działających w biznesie, których praca dotyka kontaktów z ludźmi-zarówno w aspekcie kierowania, jak i współpracy z nimi bez zależności służbowych. W studium mogą uczestniczyć pracownicy handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się zarządzaniem zespołami ludzkimi, kreowaniem reklamy i działań promocyjnych, obsługą klienta. Program jest adresowany również do młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Studia skierowane są do osób mających potrzebę wspierania innych w rozwoju: trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, rodziców. Adresujemy je do tych, którzy prowadzą innych przez zmiany:  menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników;  trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej; i z grupami; doradców napotykających w swojej pracy bariery związane z oporem wobec zmian oraz dla wszystkich, którzy praktykują zawód coacha lub planują zastać profesjonalnym coachem.

O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

SEMESTR 1

 • 1.Coaching w organizacji -sylwetka coacha (wykład – 15 godzin)
 • 2.Psychologia w biznesie (wykład – 15 godzin)
 • 3. Psychologia menadżera a coaching(wykład – 15 godzin)
 • 4.Wartość coachingu w biznesie(seminarium -10 godzin)
 • 5.Psychologia organizacji i kierowania ludźmi(seminarium – 15 godzin)
 • 6.Zasady etyczne w coachingu(konwersatorium – 5 godzin)
 • 7.Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym(warsztat – 10 godzin)
 • 8.Mediacje i negocjacje w coachingu i biznesie (trening – 10 godzin)

SEMESTR 2

 • 9.Techniki twórczego myślenia (warsztat – 10 godzin)
 • 10.Coaching wielopoziomowy – proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym (warsztat – 15 godzin)
 • 11.Dynamika grup i coaching zespołowy(warsztat – 15 godzin)
 • 12.Budowanie, wzmacnianie samooceny (trening -10 godzin)
 • 13.Public relations (warsztat-15 godzin)
 • 14.Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji (warsztat – 10 godzin)
 • 15.Psychologia rynku, sprzedaży i relacji z konsumentem (seminarium -10 godzin)

SEMESTR 3

 • 16.Coaching jako narzędzie pracy menedżera(warsztat – 10 godzin)
 • 17.Mentoring w coachingu i biznesie (wykład – 10 godzin)
 • 18.Kultura organizacji i praca zespołów (warsztat -10 godzin)
 • 19.Wdrażanie zmian w organizacji – coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu(seminarium – 10 godzin)
 • 20.Psychologia ekonomiczna i finansowa (wykład – 10 h)
 • 21.Coaching w organizacji – studia przypadków(seminarium – 10 godzin)
 • 22. Coaching w sprzedaży i telesprzedaży (trening -10 godzin)
 • 23.Praktyka coachingu (warsztat – 10 godzin)
 • 24.Superwizja coachingu (warsztat – 5 godzin)
 • 25.Indywidualna sesje coachingu(warsztat – 5 godziny)

Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów:

 • case study
 • mini sesje coachingowe
 • „gorące krzesło”
 • testy
 • wykłady
 • ćwiczenia grupowe
 • treningi interpersonalne
 • praca z narzędziami coachingowymi
 • sesje mentorskie
 • ćwiczenia w grupach
 • praca z narzędziami coachingowymi
 • e-learning i inne.

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.