<h1 class='header-inherit'>Administracja i zarządzanie publiczne</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 600 zł
Cena za 2 semestry:3 200 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 600 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Administracja i zarządzanie publiczne:

Studia podyplomowe Administracja i zarządzanie publiczne przygotują wysoko wykwalifikowane kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia podyplomowe dają solidne przygotowanie teoretyczne do pracy w administracji publicznej a wiedza nabyta podczas nauki sprawnie zostanie wdrożona w instytucje gdzie pracują nasi absolwenci.
• Uczestnik zapozna się z nowoczesnymi metodami zarządzania w sferze publicznej
• Będzie potrafił używać narzędzi kształtowania przestrzeni społecznej i ekonomicznej państwa za pomocą nowoczesnej administracji
• Nabędzie umiejętności, które pozwolą na stałe usprawnianie funkcjonowania administracji publicznej poprzez stosowanie nowych metod zarządzania w sferze publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności jednostek rządowych i samorządowych, a także kreowanie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
• zdobycie konkretnych umiejętności, które pozwolą sprawnie odnaleźć się w sferze publicznej
• przekazanie wiedzy ze szczególny naciskiem na kwestię zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym
• zapoznanie z najnowszymi ustaleniami teorii organizacji oraz myślenia o administracji publicznej
• zapoznanie ze sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które usprawniają funkcjonowanie danej instytucji

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji publicznej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z tą sferą.

Metody prowadzenia zajęć:
• wykład tradycyjny
• zajęcia warsztatowo-treningowe
• ćwiczenia indywidualne i zespołowe
• wykład interaktywny
• aktywizacja zespołów zadaniowych
• case study
• burza mózgów i dyskusja
• spotkania z praktykami

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

• Podstawy prawoznawstwa
• Podstawy makro i mikro ekonomii
• Podstawy prawa cywilnego, umowy w administracji
• Prawo ustrojowe administracji publicznej, organizacja i zadania
• Zarządzanie w administracji publicznej
• Prawo administracyjne materialne
• Procedury administracyjne
• Prawo finansów publicznych
• Polityka regionalna Polski i UE
• Prawo zamówień publicznych
• Prawo podatkowe
• Prawo pracy dla urzędników administracji publicznej
• Akty prawa miejscowego
• Pomoc publiczna
• Partnerstwo publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne

Czas trwania studiów  – 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.