<h1 class='header-inherit'>Zarządzanie Oświatą studia podyplomowe</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 2 semestry:2 600 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe zarządzanie Oświatą

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ przygotowują wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty do sprawnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi. Są okazją zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego kierowania instytucją oświatową we współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami oraz uczniami.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych oraz dla tych osób, które ubiegają się o stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w instytucji oświatowej.

Cel studiów

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania, placówką oświatową. W toku studiów realizowane są przedmioty związane są z etyką, psychologią, pedagogiką, finansami, marketingiem, jak również z informatyką i prawem. Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ to sprawny manager świadomy procesów edukacyjnych i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu ZARZADZANIA OŚWIATĄ mogą pełnić funkcje kierownicze we wszystkich placówkach oświatowych.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Plan studiów:

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą
 • Kierowania zasobami ludzkimi
 • Etyka zarządzania
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Organizacja procesu pedagogicznego w placówce
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Prawo oświatowe
 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
 • Finanse szkoły
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Studia trwają 2 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.