<h1 class='header-inherit'>Wspomaganie Rozwoju Dzieci w Żłobkach i Przedszkolach</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 500 zł
Cena za 2 semestry:3 000 zł
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 500 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach

Obecny poziom opieki, wychowania i kształcenia bardzo małych dzieci jest niedoskonały. Wymagania dla opiekunów i nauczycieli aby wykazali się profesjonalną wiedza, doskonałymi kompetencjami, a także odpowiednimi cechami osobowościowymi nie należy do zadań łatwych.

Ze względu na co raz większe zainteresowanie pedagogowi, nauczycieli, wychowawców i rodziców opieka nad małym dzieckiem w żłobku, przedszkolu i domu wychodzimy do Państwa z propozycja poszerzenia swoich kompetencji oraz doskonalenie swojej wiedzy na studiach w zakresie wspomagania rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach.

Są to studia udoskonalające.

Cel studiów:

 • Uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu),
 • Przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju
 • Przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju
 • Przygotowanie nauczycieli żłobka i przedszkola, opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla:

 • Nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • Opiekunek małych dzieci,
 • Dyrektorów żłobków i przedszkoli,
 • Pedagogów pracujących w żłobkach.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 0 do 3 roku życia
 • Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 3 do 5 roku życia
 • Gotowość dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły
 • Działalność pedagogiczna w żłobku i przedszkolu
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju motorycznym w zakresie motoryki małej i dużej
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i komunikowania się
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju samodzielności i samoobsługi
 • Diagnoza i konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci
 • Wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień w domu, żłobku i przedszkolu
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w żłobku i przedszkolu

Czas trwania studiów  – 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.