<h1 class='header-inherit'>Wiedza o kulturze studia podyplomowe</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze jest dziedziną bardzo cenioną zarówno w świecie dorosłych jak i dzieci. Jest to wiedza interdyscyplinarna, gdyż obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, filmoznawstwa, teatroznawstwa, estetyki oraz antropologii. Dzięki temu zróżnicowaniu, lekcje z WIEDZY O KULTURZE mogą być dla ucznia fascynującym odkrywaniem nowych ścieżek. Warunkiem jest jednak prowadzenie ich przez osobę dobrze przygotowaną do wypełniania tego zadania. Taką osobą może być absolwent naszych studiów, ponieważ wyposażony jest w wiedzę teoretyczna i umiejętności praktyczne konieczne do sprawnego prowadzenia zajęć. Podczas studiów poznaje on zwyczaje odległych cywilizacji i metody badań antropologów, podejmuje próbę analizy najważniejszych europejskich filmów, zdobywa wiedzę z zakresu nowych mediów, Internetu i nowych technologii. Poznaje sztukę pod kątem estetyki i filozofii obrazu, wie w jaki sposób wykorzystać zasady perswazji i retoryki, co przydaje się często w pracy nauczyciela.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych na tej specjalności są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu WIEDZA O KULTURZE oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Cel studiów

Głównym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu WIEDZA O KULTURZE w szkołach ponadgimnazjalnych, celem pobocznym jest przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną z zakresu kulturoznawstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu WIEDZA O KULTURZE w szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Antropologia kulturowa
 • Regionalizm w kulturze
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Retoryka
 • Media w kulturze
 • Podstawy wiedzy o filmie
 • Podstawy wiedzy o teatrze
 • Warsztaty teatralne
 • Wybrane problemy historii i teorii muzyki
 • Wiedza o sztukach plastycznych
 • Warsztaty plastyczne
 • Organizacja projektów badawczych
 • Prawne aspekty ochrony dóbr kultury
 • Wycieczki edukacyjne
 • Teoria i socjologia kultury
 • Etyka
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.