<h1 class='header-inherit'>Trener umiejętności społecznych</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe trener umiejętności społecznych

Trener umiejętności społecznych powinien być osobą dobrze przystosowaną do życia społecznego oraz spójną. Powinien również wykazywać się wysoką inteligencją społeczną i wiedzieć, jak nawiązać kontakt z drugim człowiekiem bez użycia manipulacji. Kolejną niezwykle pożądaną cechą w tym zawodzie jest umiejętność radzenia sobie z uczuciami oraz świadomość siebie i swojego wpływu na innych. Bardzo istotna jest też komunikatywność i otwartość na potrzeby ludzkie. Trener umiejętność społecznych powinien być ponadto osobą obdarzoną dużą dozą empatii i życzliwą.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych, a także absolwentów innych kierunków studiów zainteresowanych nabywaniem kompetencji w zakresie aktywnych metod pracy z grupą. Program studiów został przygotowany z myślą o potrzebach osób pracujących w szkołach, świetlicach czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w miejscach, w których niezbędne jest profesjonalne i skuteczne podejście do wychowywania młodych ludzi.

Cel studiów

Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje i kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającymi trudności wychowawcze. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście osiągnięć współczesnej psychologii i pedagogiki.

Znajomość podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii pozwala naszym absolwentom na twórcze rozwiązanie problemów, rozwijanie relacji współpracy z młodymi ludźmi oraz konstruktywne wspieranie ich rozwoju. Efektem kształcenia jest również zwiększenie umiejętności nauczyciela w zakresie prowadzenia grup m.in. poprzez moderowanie procesu grupowego, wykorzystywanie skutecznych metod i technik prowadzenia zajęć grupowych, stymulowanie pożądanych zachowań oraz panowanie nad niepożądanymi. Dodatkowo studia wyposażają uczestników w zdolność autoprezentacji, komunikacji oraz budowania zaangażowania grupowego i własnego. Ponadto absolwent studiów podyplomowych na specjalności TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH zna metody radzenia sobie z tremą i stresem.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów mogą znaleźć pracę m.in. w szkołach, świetlicach czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w miejscach, w których niezbędne jest profesjonalne i skuteczne podejście do wychowywania młodych ludzi.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Trening interpersonalny
 • Psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Trening zastępowania agresji
 • Nauczanie dzieci i młodzieży trudnej
 • Specyfika zajęć z grupą z zastosowaniem procesu grupowego
 • Metody prowadzenia zajęć – zastosowanie praktyczne
 • Autoprezentacja nauczyciela/trenera grupowego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Radzenie sobie z zakłóceniami w grupie
 • Techniki motywacji własnej i grupowej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.