<h1 class='header-inherit'>Technika. Zajęcia techniczne</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe Technika:

Studia podyplomowe uprawniają nauczycieli do nauczania techniki w szkole podstawowej i w gimnazjum jako drugiego przedmiotu. Ich program przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów – nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych oraz na podstawie studiów podyplomowych dla nauczycieli. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia – stąd część zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia i warsztaty. Uczestnicy studiów podyplomowych korzystają z bazy wiedzy Politechniki Śląskiej.

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, pragnące poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje do nauczani techniki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki, jako drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu Technika na II i III etapie kształcenia oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Gdzie można podjąć pracę?

Absolwent Studiów Podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Technika” w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Dydaktyka techniki
 • Dydaktyka zajęć technicznych
 • Edukacja ekologiczna
 • Materiałoznawstwo i inżynieria wytwarzania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy automatyki i mechatroniki
 • Podstawy konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn
 • Podstawy rysunku technicznego i geometrii wykreślnej
 • Problemy współczesnej techniki - zagrożenia i perspektywy
 • Technologia informacyjna w nauczaniu
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Żywienie i odżywianie człowieka
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.