<h1 class='header-inherit'>Pedagogika Marii Montessorii studia podyplomowe</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 600 zł
Cena za 2 semestry:3 200 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 600 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori to kierunek bazujący na systemie wychowania dzieci stworzonym przez tę włoską lekarkę. Opiera się na założeniu, że najważniejszym celem pedagogiki jest wspomaganie naturalnej spontaniczności i twórczości dzieci, wydobywanie naturalnych pokładów kreatywności, niestłumionej przez sztywne ramy systemu tradycyjnej edukacji.

Metoda Montessori jest ceniona przez wybitnych pedagogów. Słowa uznania o autorce i samej metodzie wypowiadał papież Jan Paweł II:“[…] Tajemnicy jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni jej zasług naukowych, doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwiła jej dokonanie przełomowego odkrycia dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy. […]. Maria Montessori doskonale reprezentuje liczne kobiety, które wniosły ważny wkład w postęp kultury […]“.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe może rozpocząć każdy kto jest absolwentem studiów wyższych.

Specjalność przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poznać nowoczesne metody pracy pedagogicznej, które będą mogli wykorzystać w praktyce zawodowej. Pedagogika Marii Montessori przeznaczona jest dla wszystkich osób związanych z pracą, edukacją i wychowaniem dzieci.

Cel studiów:

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia zarówno zapoznanie się z podstawami teoretycznymi, ale również kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania pedagogiki Marii Montessori. Zasadniczym celem jest ukazanie możliwości twórczej adaptacji metody do realiów polskich placówek edukacyjnych, a także rozwijanie umiejętności organizowania środowiska stymulującego indywidualny rozwój dziecka.

Gdzie można znaleźć pracę?

Studia przygotowują do pracy w placówkach Montessori (przedszkolach i szkołach), ale dają również narzędzia i wiedzę, które można z powodzeniem wykorzystywać w tradycyjnych placówkach edukacyjnych, a także we własnym domu. Pozwalają bowiem na tworzenie środowiska, które pobudza indywidualny rozwój każdego dziecka. Zapotrzebowanie na specjalistów rośnie z roku na rok wraz z dynamicznym rozwojem i powstawaniem nowych placówek Montessoriańskich.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu oraz Polskim Stowarzyszeniem Montessori z Łodzi.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Teoretyczne wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori
 • Ćwiczenia praktycznego życia
 • Rozwijanie zdolności sensorycznych
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja językowa
 • Edukacja kosmiczna
 • Wychowanie religijne
 • Hospitacje i praktyki w placówkach Montessori

Studia trwają 2 semestry

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu oraz Polskim Stowarzyszeniem Montessori w Łodzi.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem. Studia organizowane są przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Marii Montessorii w Łodzi.