<h1 class='header-inherit'>Neurodydaktyka i Dydaktyka Medialna</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 500 zł
Cena za 3 semestry:4 500 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 500 zł
Cena za 3 semestry: 4 500 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe neurodydaktyka i dydaktyka medialna

Współczesny rynek pracy jest nasycony osobami o określonych kompetencjach i cechujących się niewielką elastycznością - z tego powodu, specjaliści i badacze tej sfery zalecają ciągły rozwój i zdobywanie uniwersalnego wykształcenia, czy też przygotowania. aby zapewnić sobie bezpieczną i stabilną pozycję w realiach dynamicznych procesów i zmieniających się wciąż okoliczności. Ukończenie studiów na kierunku przygotowującym do wykonywania tylko jednego zawodu, może okazać się niewystarczającym krokiem, w celu rozpoczęcia i prowadzenia wysoce atrakcyjnej kariery zawodowej lub naukowej. Nadmiar pracowników wykwalifikowanych w określonej profesji, skutkuje problemami ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż liczba etatów jest naturalnie ograniczona. Dużo lepszym rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, by poszerzyć swoje perspektywy zawodowe, jest śledzenie obecnych trendów i uważna obserwacja dynamicznie rozwijającego się świata, a następnie, wyciąganie odpowiednich wniosków, które wskazują na to, jakie zawody już niedługo cieszyć się będą dużym zapotrzebowaniem.

Takimi przyszłościowym dziedzinami są właśnie neurodydaktyka i dydaktyka medialna. W związku z rozwojem współczesnego świata, sposoby uczenia się i wszelkich form edukacji ulegają ciągłej zmianie. Tradycyjne formy przekazywania wiedzy nie zawsze nadają się do panujących realiów, co wymusza na coraz większej liczbie placówek i instytucji zatrudnianie osób, specjalizujących się w ww. dziedzinach. Postęp staje się faktem, i Ty możesz zostać jego częścią. Instytut Studiów Podyplomowych to instytucja, w której doskonale zdajemy sobie sprawę z niedostatecznej ilości osób o wiedzy i kompetencjach z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki medialnej na rynku pracy, dlatego, w celu zaspokojenia tej luki, a jednocześnie zagwarantowania Ci obiecującej przyszłości, oferujemy studia podyplomowe na specjalności Neurodydaktyka i dydaktyka medialna.

Jeśli interesujesz się neurobiologią i edukacją na odległość, nie marnuj swojego potencjału i uzupełnij swoje umiejętności i przygotowanie merytoryczne o cenne zagadnienia i kwalifikacje z zakresu tej innowacyjnej dziedziny. Wspieranie procesu uczenia się, pobudzanie twórczego myślenia i optymalizowanie efektów dzięki najnowszym odkryciom z zakresu badań nad ludzkim mózgiem to nie przyszłość - ta rewolucja ma miejsce tu i teraz. Zapisz się już dziś i rozpocznij ekscytującą karierę zawodową. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość - otrzymasz od nas pełne wsparcie najlepszych specjalistów i wykładowców oraz kompletny zestaw kompetencji, które znacznie wpłyną na jakość wykonywanej przez Ciebie pracy.

Adresaci studiów:

Powyższy kierunek polecany jest szczególnie nauczycielom edukującym dzieci i młodzież we wszystkich typach szkół. Ponadto, będzie doskonałym uzupełnieniem kompetencji zawodowych dla szkoleniowców, tutorów, trenerów rozwoju osobistego, a nawet informatyków chcących zostać dydaktykami. Managerowie dzięki wiedzy zdobytej podczas toku studiów, zyskają umiejętność innowacyjnego zarządzania swoim zespołem i efektywnego pobudzania go do twórczej pracy. Specjalność Neurodydaktyka i dydaktyka medialna rozwinie także kompetencje wszystkich, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w efektywnym wykorzystywaniu możliwości swojego mózgu. Jest zatem adresowany także do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w edukacji, a także do opiekunów osób starszych pragnących usprawnić pracę mózgu pacjentów,którymi się opiekują.

Cel studiów:

Podstawowym celem studiów, jaki obiera sobie kadra dydaktyczna Instytutu Nauk Podyplomowych w toku realizacji zagadnień zawartych w programie, jest przekazanie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki, a także w opiece nad dziećmi i osobami starszymi. Podczas zajęć, wykładowcy dzielić się będą ze studentami najnowszą wiedzą w tym temacie, prezentując wyniki najaktualniejszych badań nad tak skomplikowaną i zagadkową materią, jaką jest ludzki mózg. Studenci poznają także zagadnienia na jakich opierają się neurobiologiczne podstawy uczenia się i dowiedzą się jakie czynniki je wspierają, a jakie przyczyniają się do ich zahamowania. Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej środowiska edukacyjnego.

Dzięki nam dowiesz się jak wykorzystywać innowacyjne zasady do wspierania procesu uczenia się i sprawnego motywowania do pracy kreatywnej. Nasi specjaliści nauczą Cię jak planować zajęcia, dobierać materiał dydaktyczny i multimedialny, opierając się na wnioskach płynących z badań nad mózgiem. Poznasz nowoczesne narzędzia multimedialne, niezbędne do odpowiedniego przekazania treści programowych. Ponadto, zapoznasz się z osiągnięciami skutecznej edukacji na odległość oraz zastosowaniami neurodydaktyki i wzbogacisz swoje kompetencje coachingowe, tutoringowe czy mentoringowe. Studia oparte są na innowacyjnym programie nauczania, który skupiony jest na efektywnym i skutecznym przekazywaniu zestawu wiedzy teoretycznej i szeregu kompetencji. Nasza kadra to doświadczeni w neurodydaktyce i dydaktyce medialnej fachowcy oraz trenerzy szybkiego uczenia się, zapamiętywania i pracy kreatywnej, którzy podzielą się z Tobą tajnikami swojego sukcesu. Skorzystaj z nieograniczonego potencjału, który dają Ci studia podyplomowe - zapisz się już dziś!

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych na specjalności Neurodydaktyka i dydaktyka medialna, zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci uzyskać konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Zyskasz dziesiątki szans i możliwości na podjęcie pracy, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w podmiotach prywatnych, gdzie poszukiwani są specjaliści z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki medialnej. Wykorzystaj swoje wewnętrzne atuty, ubrane w wysokiej jakości przygotowanie i pomóż innym w poprawianiu ich efektywności i przyswajaniu nowych informacji czy kompetencji. Ciesz się ciekawą i satysfakcjonującą pracą, która urozmaici twoje życie w sposób, którego nawet się nie spodziewałeś. Czekamy właśnie na Ciebie!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

W ramach studiów podyplomowych zdobędziecie Państwo informacje na temat psychologii dydaktyki medialnej, metodyki neuropedagogiki, inteligencji wielorakiej, funkcjonowania mózgu i sposobów usprawniania jego pracy, psychologii osiągnięć szkolnych uczniów oraz. nauczania polisensorycznego. Ponadto będziecie Państwo brać udział w treningu kreatywności, coachingu pracy innowacyjnej, w warsztatach umiejętności medialnych, pracy na platformach multimedialnych i tworzenia materiałów do kształcenia na odległość. Poznacie metody pracy coacha, tutora, mentora i przede wszystkim neurodydaktyka i dydaktyka medialnego. Dowiecie się Państwo o metodach nauczania przyjaznych mózgowi, terapii biofeedback, zasadach mnemotechniki .

SEMESTR 1

 • 1.Podstawy neurodydaktyki 20 godzin wykłady
 • 2.Zasady nauczania przyjazne mózgowi 10 ćwiczenia
 • 3.Neurobiologiczne uwarunkowania pamięci 10 wykłady- zal. na ocenę
 • 4.Psychologia w edukacji medialnej 10 wykłady -E
 • 5. Prawa autorskie w edukacji 5 h wykłady
 • 6.Zasady szybkiego uczenia się i zapamiętywania 10 wykłady
 • 7.Skuteczne motywowanie i ocenianie 10 wykłady- zal. na ocenę
 • 8. Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli 5 wykłady

SEMESTR 2

 • 7.Neurometodyka (NM) 20 ćw 10 wykłady -E
 • 8.Mnemotechniki w dydaktyce 10 ćwiczenia
 • 9.Praca kreatywna, twórcza, eksperymentalna15 wykłady 10 ćwiczenia -E
 • 10.Neurodydaktyka a multimedia 10 wykłady, 10 ćwiczenia –E
 • 11.Gry edukacyjne on-line 5 h ćwiczenia
 • 12.Edukacja audiowizualna wspomagająca proces uczenia i zapamiętywania 10 ćwiczenia ,10 wykłady-E
 • 13.Cyberprzemoc i zagrożenia w Internecie 5 h ćwiczenia

SEMESTR 3

 • 14.Coaching w dydaktyce 10 ćwiczenia, 5 wykłady -E
 • 15.Warsztat pracy tutora i mentora 10 ćwiczenia, 10 wyklady -E
 • 16.Metodyka edukacji medialnej 10 ćwiczenia, 10 wykłady –E
 • 17.Trening kompetencji dydaktyka e-learningu 10 ćwiczenia
 • 18.Praca z platformami e-learningowymi 10 ćwiczenia –zal. na ocenę
 • 19.Metody aktywne i innowacyne w neurodydaktyce 10 ćwiczenia, 10 wykłady-E

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.