<h1 class='header-inherit'>Logopedia przedszkolna i szkolna</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe logopedia przedszkolna i szkolna

Na to, czy jesteśmy zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy wpływa kilka zasadniczych czynników. Należą do nich zarobki, poziom prestiżu, dogodne miejsce i godziny, jednak najważniejsze jest to, czy pokrywa się ona z naszą pasją - innymi słowy, czy realizujemy w niej swoje ambicje i aspiracje. Bez tego, nawet najbardziej opłacalna i pozornie atrakcyjna praca na dłuższą metę stanie się tylko przykrym obowiązkiem. Dlatego tak ważne jest, aby wybierając swoją ścieżkę kariery, uwzględniać własne pragnienia, zainteresowania, a nawet najśmielsze marzenia. Tylko to pozwoli Ci stać się prawdziwym specjalistą w danej dziedzienie i każdego dnia doświadczać niesamowitej satysfakcji z wykonywanych obowiązków i uzyskiwanych efektów. Instytut Studiów Podyplomowych pragnie pomóc Ci odkryć twój wewnętrzny potencjał i wykorzystać go do osiągania sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Z myślą o twoim rozwoju, oferujemy Ci kierunek studiów podyplomowych Logopedia przedszkolna i szkolna. To trafny wybór dla wszystkich, którym zależy na ciągłym samodoskonaleniu się i szerokich perspektywach na rynku pracy.

Proponujemy Ci specjalność, której ukończenie przyniesie Ci wiele wspaniałych możliwości i szans. Logopedia jest dziedziną skupiającą się na kształtowaniu poprawnej mowy w okresie jej rozwoju oraz wspieraniu jej doskonalenia w kolejnych etapach życia. W zainteresowaniu logopedów znajdują się także wszelkie zaburzenia pisma. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczą bardzo dużej ilości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, co wymusza na placówkach oświatowych i medycznych zatrudnianie jak najlepszych specjalistów, a co więcej, zapotrzebowanie na nich wciąż rośnie, generując coraz więcej miejsc pracy. To fantastyczna szansa dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną rozwinąć dodatkowe, cenne kompetencje i kwalifikacje. Jeśli jesteś jedną z nich, nie marnuj swojego potencjału i zapisz się na studia podyplomowe.

Nasza wyspecjalizowana kadra wykładowców w ciągu 4 semestrów dołoży wszelkiego wysiłku, aby kompleksowo przygotować Cię do wykonywania zawodu logopedy. Jako absolwent kierunku zyskasz niemalże nieograniczony wachlarz możliwości zatrudnienia w tej przyszłościowej profesji. Pomożemy Ci zostać wysoko cenionym specjalistą, który wykorzystując m.in. narzędzia psychologiczne, będzie mógł zapobiegać negatywnemu wpływowi problemu z artykulacją na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Logopedia przedszkolna i szkolna to propozycja dla każdego, kto pragnie uczynić pierwszy krok w stronę satysfakcjonującej kariery zawodowej i rozwinąć swoje umiejętności oraz mocne strony. Jeśli ukończyłeś studia wyższe II stopnia (magisterskie), zapisz się już dziś. Nie wahaj się dłużej - zainwestuj w swoje umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną. Z kompleksowym wsparciem naszej kadry szybko przyswoisz zestaw kompetencji, który umożliwi Ci znalezienie pracy w dziesiątkach placówek i nie tylko.

Cel studiów

Instytut Studiów Podyplomowych To miejsce, które powstało z myślą o kształceniu osób dostosowanym do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami i trudnościami będziesz musiał się zmagać w przyszłym zawodzie, dlatego stawiamy na innowacyjne podejście, obejmujące angażujące wykłady i rozwijające zajęcia warsztatowe, w pełni przygotowujące do samodzielnej pracy. Naszym zasadniczym celem jest przekazanie Ci kompetencji do prowadzenia rzetelnej diagnozy i wysoce skutecznej terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych. Proces kształcenia teoretycznego i praktycznego odbywa się pod opieką dydaktyczną doskonałych specjalistów i wykładowców uniwersyteckich. Zapisując się na studia podyplomowe czynisz najważniejszą inwestycje - inwestycje w siebie i swoją wartość na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent podyplomowych studiów z zakresu Logopedii będziesz posiadał uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu logopedy przedszkolnego i logopedy szkolnego, respektowane przez wszystkie placówki oświatowe jak i medyczne. Bez problemu znajdziesz także zatrudnienie w poradni logopedycznej, a jeśli jesteś osobą kreatywną i przedsiębiorczą, będziesz posiadał wiedzę i kwalifikacje potrzebne do otworzenia prywatnej praktyki logopedycznej.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii narządów mowy
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Nauka o języku – wybrane zagadnienia
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Zaburzenia mowy – diagnoza i terapia
 • Kształtowanie i rozwój mowy dziecka
 • Współczesne metody badania narządu słuchu – podstawy audiologii
 • Wprowadzenie do neurologii dziecięcej
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy surdologopedii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Współczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Organizacja procesu terapeutycznego-metodyka postępowania logopedycznego
 • Podstawy wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)
 • Logorytmika
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.