<h1 class='header-inherit'>Język niemiecki (3-10) studia podyplomowe</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia pedagogiczne język niemiecki (3-10)

Jeśli zastanawiasz się nad swoją przyszłością, w tym przyszłością zawodową, i trudno Ci podjąć decyzję w którym kierunku pragniesz zmierzać, postaw sobie cel. Cel ten powinien uwzględniać zaspokojenie twoich aspiracji, potrzeb, a nawet najśmielszych wizji - wszystko można osiągnąć odpowiednio planując każdy krok i podejmując trafne decyzje. Dzięki wyznaczeniu sobie takiego celu, będziesz mógł podejmować owocne i sensowne wysiłki, które przybliżą Cię do jego realizacji. W ten sposób każdego dnia będziesz się samodoskonalił i spełniał, w dziedzinie, którą jest twoją pasją. Mechanizm ten jest szczególnie ważny podczas wyboru swojej ścieżki kształcenia. Aby wybrać odpowiednią drogę w tym przypadku, musisz myśleć wielowymiarowo - pozwoli Ci to przewidywać pewne trendy na rynku pracy, ale także zyskać uniwersalne przygotowanie, które pomoże Ci wykorzystywać twój wewnętrzny potencjał w wielu zawodach.

Współczesny rynek pracy potrzebuje osób elastycznych, które przywiązują wagę do rozwoju osobistego i potrafią adaptować się w każdych warunkach. Dzięki takim umiejętnościom poszerzysz swoje perspektywy i zyskasz dziesiątki możliwości realizacji swoich ambicji i aspiracji. To nie twoje wykształcenie i dyplom będą stanowić o twojej wartości, tylko osobowość i wypracowane cechy oraz kompetencje, które pozwolą Ci stać się profesjonalistą w każdym zawodzie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, które posiadają umiejętność posługiwania się językami obcymi, np. językiem niemieckim. Jest to zdolność, którą można wykorzystać w wielu dochodowych zajęciach, np. w nauczaniu języka. Język niemiecki jest drugim najpopularniejszym językiem obcym nauczanym w polskich szkołach czy na kursach językowych. Wynika to ze ścisłych związków między Polską, a Niemcami, oraz z przepływu siły roboczej na rynek niemiecki, który kusi doskonałym pakietem socjalnym czy bardzo wysokimi zarobkami. To, oraz fakt, iż język angielski powoli staje się absolutnym standardem na rynku pracy, powoduje rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli języka niemieckiego. Szkoły w coraz większym stopniu stawiają na nauczanie bilingwalne i poszukują osób, z kompetencjami do efektywnej nauki języka nawet najmłodszych dzieci. To z kolei wymaga odpowiedniego przygotowania, metod i narzędzi pracy oraz podejścia.

Jeśli ukończyłeś studia z filologii niemieckiej lub na innym kierunku z językiem niemieckim, i posiadasz znajomość języka na poziomie B2 według klasyfikacji ESOKJ, zapisz się studia podyplomowe na specjalności Język niemiecki na Instytucie Studiów Podyplomowych i wykorzystaj nabyte do tej pory umiejętności do nauki nowych, cennych kwalifikacji do nauczania. Kierunek ten przygotuje Cię do nauczania języka niemieckiego, co umożliwi Ci pracę w dziesiątkach szkół i placówek. Zyskaj cenne kompetencje w zawodzie, który cieszy się wciąż rosnącą popularnością i lukratywnym zarobkami. Znajdź zatrudnienie w ciekawej i opłacalnej pracy i postaw na rozwój swojej kariery już dziś. W naszym Instytucie czeka na Ciebie najlepsza kadra specjalistów i wykładowców, a także profesjonalne wsparcie. Nie trać czasu na pozorne działania i zacznij budować lepszą przyszłość dla siebie już dziś!

Adresaci studiów

Poszerzaj swoje perspektywy i zdobywaj cenne kwalifikacje na studiach podyplomowych na specjalności Język niemiecki. Oferujemy Ci zajęcia praktyczne i teoretyczne w atrakcyjnej formie, dzięki którym szybko posiądziesz potrzebne Ci umiejętności i wiedzę oraz znajdziesz interesująca i opłacalną pracę. Studia adresowane są do absolwentów filologii niemieckiej oraz innych kierunków studiów, znających język niemiecki na poziomie co najmniej B2 według ESOKJ, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub pogłębić wiedzę językową oraz metodyczną. Zapisz się na studia podyplomowe i stań się prawdziwym specjalistą w nauczaniu języka. Umożliwimy Ci efektywny i szybki rozwój oraz pomożemy Ci wydobyć twój wewnętrzny potencjał. Z naszym solidnym przygotowaniem bez problemu odnajdziesz się na rynku pracy i zaplanujesz pełną sukcesów karierę zawodową.

Cel studiów

Wiemy jak ważny jest twój czas i wysiłek, który wkładasz w naukę, dlatego oferujemy Ci formułę nauczania skupioną na efektywności i skuteczności. Podnieś swoje umiejętności dzięki wsparciu naszej wyspecjalizowanej kadry wykładowców. Naszym celem jest przygotowanie Cię do samodzielnej pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego i wyposażenie Cię w zestaw wiedzy i kwalifikacji, które pozwolą Ci na realizowanie się w wielu dziedzinach życia osobistego czy zawodowego. Kładziemy szczególny nacisk na efekty, zajęcia warsztatowe, nowoczesne metody nauczania i innowacyjne podejście. Wyposażamy przyszłych nauczycieli języka w wiedzę lingwistyczną oraz z zakresu dydaktyki przedmiotowej i metodyki nauczania języka obcego. Program studiów został ułożony z myślą o nauczaniu najmłodszych i wszystkie jego składowe skupiają się właśnie na czytelnym przekazie dla tej grupy wiekowej (rodzaje ćwiczeń, metodologia nauczania itp.). Z naszą pomocą nauczysz się jak realizować program nauczania przedmiotu oraz zdobędziesz umiejętność opracowywania własnych metod i korzystania z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Zerwij ze wszelkimi ograniczeniami i zyskaj dziesiątki możliwości już dziś! Wystarczy, że zapiszesz się na studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych i oddasz się w ręce specjalistów, którzy dołożą wszelkiego wysiłku, aby wydobyć z Ciebie to co najlepsze. Zacznij budować lepsze perspektywy i stabilną przyszłość dla siebie już dziś. Ukończenie studiów na kierunku Język niemiecki pozwoli Ci z łatwością znaleźć zatrudnienie w licznych szkołach i przedszkolach państwowych jak i prywatnych oraz na licznych kursach językowych, które ostatnimi laty zyskały, i wciąż zyskują, olbrzymią popularność.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

Moduł kształcenia ogólnego:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela

Moduł kształcenia specjalistycznego:

 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Metodyka nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j.niemieckiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.