<h1 class='header-inherit'>Język hiszpański (3-10) studia podyplomowe</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe język hiszpański (3-10)

Każdy wybór podejmowany w życiu prywatnym lub zawodowym powinien być motywowany określonym celem. Bez założonego sobie celu, kierunku, w którym chcemy podążać, nasze wysiłki tracą sens, często przeistaczając się w zwykłe marnotrawstwo czasu. Powinny o tym pamiętać szczególnie osoby, które muszą podjąć decyzje odnośnie swojej przyszłości zawodowej i, co się tym wiąże, odnośnie swojego wykształcenia. Sekretem w tym przypadku jest wielowymiarowe myślenie, które pozwala nie tylko przewidywać określone trendy na rynku pracy, ale przede wszystkim dokonywać takich wyborów, które skutkują uniwersalnym przygotowaniem do wykonywania kilku zawodów. Najważniejszym składnikiem sukcesu jest umiejętność adaptacji, która sprawia, iż to nie zdobyte wykształcenie czy dyplom stanowią nasz główny atut przesądzający o naszej konkurencyjności, lecz nasz potencjał, który ubrany jest w wiele przydatnych w różnych dziedzinach kompetencji. To on stanowi klucz, który otworzy nam w życiu niezliczoną ilość drzwi tj. szans, umożliwiających nam rozwój osobisty i zawodowy.

Wykształcenie to nie tylko raz dane przygotowanie do wykonywania określonej pracy, lecz proces samodoskonalenia swoich najmocniejszych stron i szlifowania ich w tych aspektach, które będą dla nas przydatne. Odnosi się to przede wszystkim do kompetencji językowych. Umiejętność posługiwania się danym językiem może być pożądaną cechą, która łatwo można wykorzystać w satysfakcjonującej i dochodowej pracy. Jeśli znasz język hiszpański, znasz sposób komunikowania i dotarcia do ok. 1,5 miliarda osób na całym świecie, które używają go na codzień. Posiadasz umiejętność, którą chce posiąść coraz więcej ludzi, w tym również dzieci.

Oczywistym jest, że sam język angielski traktowany jest na współczesnym rynku pracy jako absolutny standard - dopiero znajomość drugiego języka obcego stanowi o konkurencyjności. Co więcej, język nie ma przypisanej branży - wykorzystywany jest w praktycznie każdej możliwej dziedzinie. Z tego powodu, współczesny system szkolnictwa kładzie coraz większy nacisk na nauczanie bilingwalne. Język hiszpański jest jednym z najczęściej wybieranych przez dzieci rozpoczynające naukę językiem. Dlatego rynek wciąż generuje rosnące zapotrzebowanie na osoby, które potrafią go skutecznie i efektywnie nauczać. Jeśli jesteś absolwentem filologii hiszpańskiej lub innego kierunku z językiem hiszpańskim, a twój poziom spełnia kryteria klasyfikacji ESOKJ na poziomie B2, wykorzystaj nabyte do tej pory umiejętności do nauki nowych, cennych kwalifikacji do nauczania. W ten sposób zyskasz cały szereg możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. To świetna decyzja, która znacznie pomoże Ci znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę, czy to w szkole, czy jako nauczyciel na prywatnych kursach językowych. Otwórz oczy i zobacz ile możesz zyskać - zapisz się na studia podyplomowe Język hiszpański na Instytucie Studiów Podyplomowych i urzeczywistnij swoje wizje i marzenia.

Adresaci studiów

Rozwijaj swoje kwalifikacje z naszą wyspecjalizowaną kadrą i poszerzaj swoje perspektywy. Studia adresowane są do absolwentów filologii hiszpańskiej oraz innych kierunków studiów, znających język hiszpański na poziomie co najmniej B2 według ESOKJ, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka hiszpańskiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub pogłębić wiedzę językową oraz metodyczną. Dzięki nam staniesz się profesjonalistą i specjalistą w tej dziedzinie. Poczyń ważny krok w swojej karierze i doskonal swoje kompetencje na niespotykanym dotąd poziomie.

Cel studiów

Zapisując się na studia podyplomowe na specjalności Język hiszpański otrzymujesz szansę na podniesienie swoich umiejętności dzięki wsparciu naszej wyspecjalizowanej kadry wykładowców. Naszym nadrzędnym celem jest kształcenie osób w taki sposób, aby zyskały one nie tylko pełną samodzielność do wykonywania zawodu nauczyciela, ale przede wszystkim aby poszerzyły one swoje horyzonty i perspektywy na wielu płaszczyznach. Wiedząc jak ważny jest twój czas, stawiamy na efektywność, skuteczność, nowoczesność i innowacyjność. Wyposażamy przyszłych nauczycieli języka w wiedzę lingwistyczną oraz z zakresu dydaktyki przedmiotowej i metodyki nauczania języka obcego. Program studiów został ułożony z myślą o nauczaniu najmłodszych i wszystkie jego składowe skupiają się właśnie na czytelnym przekazie dla tej grupy wiekowej (rodzaje ćwiczeń, metodologia nauczania itp.). Dzięki nam dowiesz się jak realizować program nauczania, opracowywać swoje innowacyjne metody i jak korzystać z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Z tak solidnym przygotowaniem będziesz gotów wykorzystać swoje najmocniejsze strony i wewnętrzny potencjał w znalezieniu fantastycznej i bardzo opłacalnej pracy. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Dziesiątki możliwości pracy w zawodzie, na który istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie, tylko za sprawą ukończenia studiów podyplomowych? Z nami to możliwe! Nie marnuj swojego czasu na pozorny rozwój, tylko zacznij budować lepsze perspektywy dla siebie już dziś. Jako absolwent specjalności Język hiszpański bez problemu znajdziesz zatrudnienie w licznych szkołach i przedszkolach państwowych jak i prywatnych oraz na licznych kursach językowych, które cieszą się od wielu lat olbrzymią popularnością.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

Moduł kształcenia ogólnego:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela

Moduł kształcenia specjalistycznego:

 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Metodyka nauczania języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j.hiszpańskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.