<h1 class='header-inherit'>Język angielski w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym.</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe GRATIS
PromocjaWpisowe 0 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 8.05.2017-30.06.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.06.2017 r. jest zwolniony z opłaty wpisowej 200 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe nauczanie j. angielskiego w kształceniu zintegrowanym (3-10) lat i wychowaniu przedszkolnym

Język angielski to język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych i biznesowych. Niekiedy określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości, mimo to jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się fonetyką, słownictwem i do pewnego stopnia gramatyką.

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych. Osoby pracujące w przedszkolach, szkołach podstawowych nie posiadających kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.

Cel studiów:

Studia podyplomowe na kierunku „Język angielski w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym” przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć językowych z dziećmi w wieku 3-10 lat, a w kolejnym etapie do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych i wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.

Gdzie można znaleźć pracę?

Absolwenci studiów „Język angielski w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym”, maja możliwość zatrudnienia we wszystkich placówkach oświatowych w zakresie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego języka angielskiego.

Studia realizowane są przy Współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
 • Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy Współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku. 

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.