<h1 class='header-inherit'>Odnawialne Źródła Energii</h1>
Cena za 1 semestr:1 600 zł
Cena za 2 semestry:3 200 zł
RekrutacjaWpisowe GRATIS
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

  • Kolejność zgłoszeń
  • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Wpisowe wynosi 200 zł.
  • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
  • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.06.2017 r. jest zwolniony z opłaty wpisowej 200 zł

  • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727
Cena za 1 semestr: 1 600 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Odnawialne Źródła Energii Studia Podyplomowe

Celem studiów podyplomowych jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na unikatowym kierunku z zakresu odnawialnych źródeł energii. Program nauczania, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych fachowców praktycznych, skierowany jest do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów technicznych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe w zakresie Odnawialne Źródła Energii kierowane są do:

- nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)
- nauczycieli, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy uzyskując uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu
- nauczycieli przedmiotów zawodowych
- instruktorów praktycznej nauki zawodu
- pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu OZE.

Program studiów 

Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów. 2 semestry intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk, których program zawarty jest w 19 przedmiotach.

Organizowane praktyki podczas, których studenci mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale mają również możliwość wymiany doświadczeń i opinii, trwają 60 godzin, na których studenci będą mogli doświadczyć na czym polega:

- lutowanie na twardo przy użyciu pałeczek lutowniczych ze srebrem

- standardowe lutowanie miękkie

- odzyskiwanie gazu z układu chłodniczego

- sprawdzanie szczelności układu chłodniczego

- nabicie układu chłodniczego

- wykonanie próżni w układzie chłodniczym

- zgrzewanie elektrooporowe

- zaciskanie rur typu „steel”

- zgrzewanie polifuzyjne

- badanie stężenie roztworu glikolowego

- gięcie rur chłodniczych

- montaż instalacji fotowoltaicznej typu „on grid” i „off grid”

Ukończenie Podyplomowych Studiów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii upoważnia absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii, techniką urządzeń i systemów we wszystkich typach szkół, w szkolnictwie zarówno stopnia podstawowego, średniego jak i zawodowego. Uzyskana umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych gwarantuje nauczanie każdej grupy wiekowej na najwyższym poziomie.  Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne przydatne są na stanowiskach związanych z energetyką oraz systemami grzewczymi czy dotacjami zarówno w firmach usługowych, sprzedażowych, szkoleniowych, konsultingowych czy doradczych jak i instytucjach budżetowych.

Studia trwają 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.