<h1 class='header-inherit'>Praca Socjalna Studia Podyplomowe</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 2 semestry:2 600 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Praca Socjalna Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe - specjalność PRACA SOCJALNA, przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę w zakresie pracy socjalnej oraz dla absolwentów studiów magisterskich pokrewnych specjalności (pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, socjologii.
Słuchacze zapoznają się z aspektami zagadnień polityki społecznej, nauczą się prawidłowego rozpoznawania i analizowania uwarunkowań prawnych trudnej sytuacji osób i rodzin, planowania form pomocy oraz skutecznego stosowania metod i technik w pracy socjalnej. Słuchacze po zakończeniu studiów uzupełnią i wzbogacą współpracę wśród specjalistów w zakresie całościowej pomocy rodzinie.  Studia udoskonalą zawodowo osoby zajmujące się wsparciem rodziny w sytuacji problemowej. Będą rozpoznawały potrzeby osób w trudnej sytuacji socjalnej, z problemami alkoholowymi, narkotykami osobami bezdomnymi.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów – dla tych, którzy czują potrzebę pomocy i którym pomagania sprawia satysfakcję, jednocześnie mające w sobie empatię, tolerancję i miejsce na dużo pokory. 

W szczególności specjalność Praca Socjalna kierowana jest do:
Absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki, psychologii, resocjaizacji, socjologii i innych.
Pracowników terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
Pracowników pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne),
Pracowników socjalni,
Osoby pracujące z rodzinami zastępczymi,
Pracowników jednostek organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
Osoby pracujące w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów.

Program studiów 

 • Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • System prawny pomocy społecznej w Polsce
 • Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienia socjalne - organizacja i podstawy prawne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce , systemy świadczeń rodzinnych i postepowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • Organizacja społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • Metody techniki tworzenia projektów socjalnych
 • Warsztaty pracy pracownika socjalnego
 • Mediacje i negocjacje
 • Zjawisko wypalenia  zawodowego
 • Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej
 • Etyka zawodowa i prawa człowieka
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacja- organizacja i podstawy prawne
 • Praktyka

Studia trwają 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.