<h1 class='header-inherit'>Praca Socjalna Studia Podyplomowe</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 2 semestry:2 600 zł
RekrutacjaZniżka 100% na wpisowe dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 18.09.2017-24.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł. Wpisowe jest zwracane w przypadku gdy specjalność nie utworzy się.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 24.09.2017 r. jest zwolniony z opłaty wpisowej 200 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Wpisowe: 200 zł GRATIS dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 18.09.2017 - 24.09.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Wpisowe jest zwracane w przypadku gdy specjalność nie utworzy się.

Praca Socjalna Studia Podyplomowe

Poszukiwanie swojego miejsca na rynku pracy to skomplikowany proces, wymagający wielu decyzji, właściwego oglądu sytuacji i znajomości własnych zalet i wad. Kiedy o zawodzie, w którym chcemy się realizować decyduje tzw. powołanie, tj. wewnętrzny głos, podpowiadający nam, którą drogą powinniśmy kroczyć przez życie, znalezienie pracy nie jest problemem. Inaczej sprawa wygląda, jeśli wciąż wahamy się i szukamy własne ścieżki pośród multum możliwości, rozdrabniając nasze wysiłki, zamiast koncentrować je na dziedzinie, która będzie dla nas optymalnym wyborem. Rozwiązaniem w tym przypadku jest rzetelne przyjrzenie się własnej osobowości i odpowiedź na pytanie “co tak naprawdę chcę robić w życiu”. Praca w zawodzie, w którym nie możemy spełniać swoich ambicji i aspiracji, doprowadza do wypalenia, znużenia, a w efekcie, do nieszczęścia. Dlatego, tak ważne jest aby odkryć swój wewnętrzny potencjał i wykorzystać go w odpowiedni sposób. Trafna ocena, która pozwoli nam właściwie wybrać nasz sposób na życie to już połowa sukcesu. Druga połowa sprowadza się do ciężkiej pracy, wysiłku, samodoskonalenia i właściwego wsparcia. Nawet największy talent potrzebuje solidnego przygotowania i wykształcenia. To właśnie oferuje Ci Instytut Studiów Podyplomowych - lider w kształceniu podyplomowym. Jeśli wyróżnia Cię nadzwyczajna empatia, wrażliwość, poczucie misji społecznej i chęć niesienia pomocy, proponujemy Ci studia podyplomowe na specjalności Praca socjalna. Współczesne społeczeństwo zmaga się z wieloma problemami. Należą do nich ubóstwo, alkoholizm, problemy z prawem i wszelkie inne dysfunkcje, którym przeciwdziała szereg instytucji państwowych i organizacji sektora pozarządowego. Wszystkie te podmioty potrzebują wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę i kompetencje odpowiednie do niesienia rozsądnej i skutecznej pomocy. Praca socjalna to nie tylko znajomość przepisów, mechanizmów i narzędzi, służących wspieraniu rodzin i jednostek w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych, ale przede wszystkim umiejętność trafnej oceny nawet najbardziej skomplikowanych przypadków, wrażliwość, odpowiednie podejście i olbrzymia empatia, względem drugiego człowieka. To zajęcie, które wiąże się z wieloma wyzwaniami, codziennymi trudnościami i z powolnym, ustawicznym wypracowywaniem pożądanych efektów. Tylko najlepsi specjaliści i eksperci, z których składa się nasza kadra, będą w stanie odpowiednio przygotować Cię do tego zadania. Zapisz się już dziś i skorzystaj z szansy na poszerzenie własnych perspektyw zawodowych. Zawalcz o swoją przyszłość i postaw na pewny, stabilny i, co najważniejsze, stabilny zawód. Dzięki nam podniesiesz swoją konkurencyjność i bez problemu rozpoczniesz karierę zawodową pełną sukcesów.

Adresaci studiów

Chcesz zrealizować swoją wizję i osiągnąć cel, który sobie postawiłeś? Postaw na doskonalenie swoich kompetencji i pracę nad umiejętnościami. Dzięki studiom podyplomowym, szybko osiągniesz efekty i zyskasz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu. To wybór dla Ciebie, jeśli jesteś absolwentem studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, socjologii i innych kierunków. Podniesienie kompetencji to także fantastyczna szansa na poprawienie jakości swojej pracy i podniesienie konkurencyjności dla wszelkich pracowników terytorialnych samorządów lokalnych, podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym, pracowników pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne) i pracowników socjalnych. Studia adresowane są także do osób pracujących z rodzinami zastępczymi, pracowników jednostek organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, jak i również do wszystkich pracujących w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów.

Cel studiów

Misja, która przyświeca działalności Instytutu Studiów Podyplomowych to kompleksowe kształcenie studentów pod względem umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, pozwalające na samodzielne i efektywne wykonywanie pracy w przyszłym zawodzie, oraz szybkie znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Wiemy jak ważny jest twój czas, i wysiłek, który wkładasz w swój rozwój, dlatego oferujemy Ci innowacyjne podejście w nauczaniu. Postaw na najlepszą jakość i zapisz się na studia podyplomowe. Jako słuchacz zapoznasz się z aspektami zagadnień polityki społecznej, nauczysz się prawidłowego rozpoznawania i analizowania uwarunkowań prawnych trudnej sytuacji osób i rodzin, a także dowiesz się jak planować różne formy pomocy oraz skutecznie stosować metody i techniki w pracy socjalnej. Przekazywana wiedza obejmuje najważniejsze zagadnienia, dotyczące teoretycznych podstaw organizacji i zarządzania, struktury i organizacji pomocy społecznej, czy metodyki pracy socjalnej. Wyposażymy Cię w zestaw kompetencji, potrzebnych do działań w zakresie całościowej pomocy rodzinie w sytuacji problemowej. Zostań prawdziwym specjalistą - z nami to łatwiejsze niż myślisz!

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Praca socjalna zyskujesz szereg korzyści i możliwości, które pozwolą Ci zaplanować karierę zawodową, o jakiej marzysz. Szerokie perspektywy zawodowe absolwenta kierunku obejmują pracę w charakterze pracownika socjalnego, pracę w instytucjach publicznych zajmujących się wsparciem rodziny i bezrobociem, a także działalność w licznych organizacjach pozarządowych. System pomocy społecznej to potężna siatka podmiotów, które potrzebują wykwalifikowanych specjalistów. Dołącz do ich grona, kończąc studia podyplomowe. Uwierz w siebie i swój potencjał - podejmij słuszną decyzję i zacznij budować swoją przyszłość.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia trwają 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.