Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna

Prowadzenie udanej, satysfakcjonującej i rozwijającej kariery zawodowej to często mierzenie się z trudnymi zadaniami, które wymagają określonych cech osobowościowych oraz solidnych i kompleksowych kwalifikacji, umożliwiających świadczenie usług o wysokiej jakości i wartości na współczesnym rynku pracy. Wszystko to jednak zaczyna się na etapie edukacji, co wskazuje na to, jak ważny jest wybór odpowiedniej drogi kształcenia, która zamiast tłumić nasze atrybuty, pozwoli nam je rozwinąć i wykorzystać w celu osiągnięcia dużej efektywności. Dobre perspektywy zawodowe i zarobki można osiągnąć tylko dzięki pomocy prawdziwych specjalistów, którzy przekażą nam wiedzę nie tylko teoretyczną, lecz również praktyczną. Dlatego na Instytucie Studiów Podyplomowych stawiamy za połączenie zajęć warsztatowych oraz teoretycznych, co pozwala uzyskać niezbędną wiedzę i samodzielność w przyszłej pracy. Kierunek Diagnoza i terapia pedagogiczna jest dedykowany osobom, które nie boją się wyzwań i chcą rozwinąć swoje unikatowe umiejętności w wymagającej lecz bardzo rozwijającej branży. Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i w funkcjonowaniu w społeczeństwie wymaga cierpliwości oraz orientacji na długofalowe efekty. Wspomaganie rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie może przebiegać prawidłowo bez porządnego przygotowania pod wieloma względami - umiejętności diagnozy, prowadzenia terapii czy procesów dydaktycznych dostosowanych do każdego dziecka z osobna. Zapisując się na studia podyplomowe zyskujesz pewność, że zostaniesz właściwie przygotowany do przyszłej pracy i staniesz się pożądanym pracownikiem w szeregu placówek i instytucji.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Samo zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest w tym przypadku wymagane, co umożliwia podjęcie studiów osobom, które nie posiadają jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, jednak chcą zdobyć je w przyszłości. Dzięki kierunkowi Diagnoza i terapia pedagogiczna swoje kwalifikacje mogą podnieść również nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych. Ukończenie studiów podyplomowych jest fantastycznym sposobem na zwiększenie swojej wartości na rynku pracy i poczynienie kolejnego ważnego kroku w karierze zawodowej.

Cel studiów

Studia podyplomowe powinny w krótkim czasie wyposażyć studentów w komplet kwalifikacji zawodowych, dzięki którym nie tylko odnajdą się oni na rynku pracy, ale przede wszystkim będą w stanie skutecznie wykonywać swoją pracę na wysokim poziomie. Wiedząc jak ważny jest czas poświęcony na edukację, przygotowaliśmy program, nakierowany na rozwinięcie wszystkich potrzebnych Ci umiejętności w stopniu, który sprawi, że znalezienie dobrej, satysfakcjonującej finansowo pracy nie będzie żadnym problemem. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym. Studia pozwolą na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w uczeniu się. Ponadto uczestnicy studiów nabędą kompetencje do diagnozowania osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganiu rozwoju, będą umiejętnie prowadzić proces terapeutyczny i nabędą wiedzę z zakresu ADHD. Oferowane przez nas podejście jest najlepszym sposobem na podniesienie swoich kompetencji w tym zakresie.

Perspektywy zawodowe

Studia podyplomowe otwierają przed Tobą potężną ilość możliwości, dzięki czemu będzie mógł zaplanować swoją karierę w taki sposób, jaki Ci najbardziej odpowiada. Nadają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz. 133; z 2005 r. nr 13, poz.114; z 2003 r. nr 23, poz.192).

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Nazwa przedmiotu Semestr
Praktyka (Ćwiczenia)
Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju (Wykład) 1
Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju (Wykład) 1
Dydaktyka w szkole (Ćwiczenia) 1
Etyka zawodu nauczyciela (Wykład) 1
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (Wykład) 1
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (Ćwiczenia) 1
Pedagogiczne konteksty komunikacji (Ćwiczenia) 1
Podstawy pedagogiki specjalnej (Wykład) 1
Podstawy pedagogiki specjalnej (Ćwiczenia) 1
Psychologia uczenia się dzieci (Wykład) 1
Psychologia uczenia się dzieci (Ćwiczenia) 1
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej (Wykład) 2
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej (Ćwiczenia) 2
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej (Ćwiczenia) 2
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej (Wykład) 2
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i PP (Wykład) 2
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i PP (Ćwiczenia) 2
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (Wykład) 2
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (Ćwiczenia) 2
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego (Wykład) 2
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego (Ćwiczenia) 2
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej (Wykład) 2
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej (Ćwiczenia) 2
Leworęczność i oburęczność u dzieci- dagnoza i zasady postępowania (Wykład) 3
Leworęczność i oburęczność u dzieci- dagnoza i zasady postępowania (Ćwiczenia) 3
Metoda dobrego startu (Wykład) 3
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (Ćwiczenia) 3
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (Wykład) 3
Organizacja procesu terapeutycznego (Wykład) 3
Organizacja procesu terapeutycznego (Ćwiczenia) 3
Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania. Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową. Ocenianie, klasyfikowanie,, promowanie (Ćwiczenia) 3
Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania. Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową. Ocenianie, klasyfikowanie,, promowanie (Wykład) 3
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć (Ćwiczenia) 3
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy (Wykład) 3
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy (Ćwiczenia) 3
Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (Ćwiczenia) 3

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr letni 2017/2018 upływa 15 marca 2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 marca 2018.

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - brak danych
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w strefie słuchacza.


Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych studentów ISP - ostatnia rata obniżona o 100zł

 • Oferta specjalna dla absolwentów ISP - cena każdego semestru spada o 100 zł!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 400 zł
Semestrów 2

Rozpocznij studia na wiosnę - rekrutacja na semestr letni trwa!