<h1 class='header-inherit'>Kompetencje menadżerskie</h1>
Koszt szkolenia:300 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Kompetencje menadżerskie

 

SZKOLENIE: Kompetencje menadżerskie

Moduły tematyczne:
1. Tajniki pracy menadżera – 5 godz.
2. Zarządzanie pracownikami -5 godz.
3. Komunikacja społeczna-5 godz.
4. Trening umiejętności menadżerskich- 5 godz.
5. Budżet firmy -5 godz.
6. Skuteczny bussines plan- 5 godz.
7. System promocji i reklamy firmy -5 godz.
8. Trening zarządzania w sytuacjach kryzysu-5 godz.
9. Kompetencje menadżerskie -5 godz.
10. Trening umiejętności negocjacyjnych i biznesowych-5 godz.

razem: 50 godzin

Beneficjenci szkolenia:
kierownicy jednostek, menadżerowie, przedstawiciele firm, prywatni przedsiebiorcy, doradcy biznesowi, pracownicy kadr, asystenci dyrektorów, dyrektorzy szkół, pracownicy działów HR, studenci

Cel główny:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami menadżerstwa w firmach, instytucjach. Przygotowanie do konstruowania planów strategicznych i biznesowych, do  umiejętnej organizacji pracy jednostek, działów, wpływania na politykę firmy, skutecznego przeprowadzania zebrań, narad, egzekwowania  wyników pracy, moderowania postaw.

Cele szczegółowe:
Zapoznanie słuchaczy z zasadami skutecznego menadżerstwa.
Powiązanie wykładów z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi, przygotowującymi do samodzielnego wykonywania określonych wytycznych w swoich firmach.
Przeprowadzenie kilku treningów i ćwiczeń grupowych, pokazujących mechanizmy sprawnego kontrolowania pracy ludzkiej i przewodzenia zespołom, kreowania postaw, inicjowania działań jednostek, negocjowania,  wspierania w zamierzeniach pracowników.

Plan przebiegu zajęć:
Zgodnie z kolejnością programu, przeplatanie wykładów -ćwiczeniami, warsztatami, treningami.

Korzyści dla uczestników:
Wdrożenie w problematykę kompetencji menadżerskich, pozyskanie nowych umiejętności, udział w treningach praktycznych, dyplom ukończenia szkolenia

Materiały przekazane uczestnikom:
konspekty treningów, mapy pamięci, kluczowe informacje w wersji prezentacji multimedialnych

Spis literatury:
według preferencji prowadzących bloki tematyczne

Koszt szkolenia 300zł/osobę, minimalna ilość osób wymaganych do rozpoczęcia szkolenia: od 20 do 30 osób