<h1 class='header-inherit'>Skuteczna reklama i promocja firmy</h1>
Koszt szkolenia:300 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Skuteczna reklama i promocja firmy

SZKOLENIE: Skuteczna reklama i promocja firmy (50 godz.)

Moduły tematyczne:
1. Język reklamy – 10 godz.
2. Zasady organizacji kampanii reklamowych -10 godz.
3. Komunikacja społeczna a skuteczna reklama i promocja-5 godz.
4. Trening umiejętności menadżerskich- 4 godz.
5. System promocji firmy -5 godz.
6. Obsada stanowisk w firmie a reklama i promocja-3 godz.
7. Związki public relations z promocją firmy -5 godz.
8. Trening sprzedaży powierzchni reklamowych- 5 godz.
9. Media a reklama firmy-3 godz.

Beneficjenci szkolenia:
pracownicy/przyszli pracownicy działów promocji i reklamy, kierownicy jednostek, menadżerowie, przedstawiciele firm, prywatni przedsiębiorcy, doradcy biznesowi, pracownicy kadr, asystenci dyrektorów, dyrektorzy szkół, pracownicy działów HR, studenci

Cel główny:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami promocji i reklamy firmy, instytucji. Przygotowanie do konstruowania skutecznych strategii reklamowo-promocyjnych, kampanii promujących, do umiejętnej organizacji pracy jednostek, moderowania środowiska, wprowadzania nowej marki produktu na rynek, tworzenia haseł reklamowych.

Cele szczegółowe:
Zapoznanie słuchaczy z niuansami, tajnikami skutecznej reklamy i promocji.
Powiązanie wykładów z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi, przygotowującymi do samodzielnego wykonywania określonych wytycznych w swoich firmach.
Przeprowadzenie kilku treningów i ćwiczeń grupowych, pokazujących mechanizmy sprawnego organizowania, realizacji kampanii, inicjowania działań jednostek, wspierania w zamierzeniach pracowników działów reklamy i promocji w czasie trwania kampanii reklamowo-promocyjnej, tworzenia wizerunku firmy czy wdrażania nowego produktu i pozyskiwania na niego kontrahentów, klientów.

Plan przebiegu zajęć:
Zgodnie z kolejnością programu, przeplatanie wykładów -ćwiczeniami, warsztatami, treningami.

Korzyści dla uczestników:
Wdrożenie w problematykę kompetencji menadżerskich, pozyskanie nowych umiejętności, udział w treningach praktycznych, dyplom ukończenia szkolenia

Materiały przekazane uczestnikom:
konspekty treningów, mapy pamięci, kluczowe informacje w wersji prezentacji multimedialnych

Spis literatury:
według preferencji prowadzących bloki tematyczne

Koszt szkolenia: 300zł/osobę, minimalna ilość osób wymaganych do rozpoczęcia szkolenia: od 20 do 30