<h1 class='header-inherit'>Public relations</h1>
Koszt szkolenia:200 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Public relations

SZKOLENIE: Public Relations ( 40 godz.)

Moduły tematyczne:

  1. Analiza sytuacji wyjściowej public relations – 5 godz.
  2. Planowanie działalności public relations -5 godz.
  3. Wprowadzanie programów public relations-5 godz.
  4. Kontrola procesów public relations- 5 godz.
  5. Zasady oddziaływania na otoczenie pr -5 godz.
  6. Instrumenty public relations-trening-5 godz.

  7. Związki public relations z promocją firmy -5 godz.
  8. Public relations a reklama-3 godz.
  9. Dziennikarstwo a public relations-2 godz.razem: 40 godzin

 

Beneficjenci szkolenia:

pracownicy/przyszli pracownicy działów public relations, rzecznicy prasowi firm, kierownicy jednostek, menadżerowie, przedstawiciele firm, prywatni przedsiębiorcy, doradcy biznesowi, pracownicy kadr, działów reklamy i promocji, asystenci dyrektorów, dyrektorzy firm, szkół, pracownicy działów HR, studenci

Cel główny:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami public relations. Przygotowanie do konstruowania skutecznych strategii reklamowo-promocyjnych, kampanii promujących, do umiejętnej organizacji pr, moderowania środowiska, planowania skutecznych działań pr.

Cele szczegółowe:

Zapoznanie słuchaczy z niuansami, tajnikami skutecznej public relations.

Powiązanie wykładów z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi, przygotowującymi do samodzielnego wykonywania określonych wytycznych w swoich firmach.

Przeprowadzenie kilku treningów i ćwiczeń grupowych, pokazujących mechanizmy sprawnego organizowania, realizacji kampanii pr, inicjowania działań jednostek, wspierania w zamierzeniach pracowników działów PR, HR w czasie trwania kampanii reklamowo-promocyjnej, w sytuacjach zarówno kryzysu jak i popularności firmy, departamentu, instytucji na rynku finansowym, międzynarodowym. Zapoznanie  z umiejętnym tworzeniem wizerunku firmy przez przyszłych rzeczników prasowych, medialnych, dyrektorów jednostek, przedstawicieli placówek, pracowników reklamy.

Plan przebiegu zajęć:

Zgodnie z kolejnością programu, przeplatanie wykładów -ćwiczeniami, warsztatami, treningami.

Korzyści dla uczestników:

Wdrożenie w problematykę kompetencji pracowników pr, pozyskanie nowych umiejętności, udział w treningach praktycznych, dyplom ukończenia szkolenia

Materiały przekazane uczestnikom:

konspekty treningów, mapy pamięci, kluczowe informacje w wersji prezentacji multimedialnych

Koszt szkolenia: 200zł/osobę, minimalna ilość osób wymaganych do rozpoczęcia szkolenia: od 25 do 35