<h1 class='header-inherit'>Skuteczna komunikacja w strukturze działania i zarządzania systemem oświaty.</h1>
Koszt warsztatu:400 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Skuteczna komunikacja w strukturze działania i zarządzania systemem oświaty.

Grupa odbiorców:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół, placówek oświatowych, kadra zarządzająca systemem oświaty

Wymogi uczestnictwa:

Grupa od 8 do 12 osób

Opis:

Współczesna szkoła jest miejscem ścierania się różnorodnych oczekiwań wobec kierownictwa szkół i placówek oświatowych formułowanych zarówno przez władze oświatowe, nauczycieli czy też coraz bardziej roszczeniowych rodziców. Powoduje to szereg problemów w życiu codziennym szkoły przekładających się na warunki pracy dyrekcji i kadry nauczycielskiej, oraz klimat w placówce oświatowej.

Wynika stąd konieczność formułowania i realizowania różnych stylów zarządzania szkołą oraz wypracowanie elastycznych modeli komunikacji, w rozmaitych relacjach i sytuacjach, będących udziałem osób sprawujących funkcje kierownicze w systemie oświaty. Jest to konieczne w dobie kryzysu szkolnictwa, będącego konsekwencją wprowadzania rozlicznych, często sprzecznych ze sobą projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej i przenoszenia na samorządy, a co za tym idzie dyrektorów placówek oświatowych, zadań związanych z implementacją wskazań ministerialnych, rodzących konflikty zarówno w relacjach z pracownikami, jak i oczekiwaniami rodziców.

Szczególnym zaś problemem, z jakim przychodzi borykać się dyrektorom placówek oświatowych w dzisiejszych czasach, jest konkurencja w warunkach obecnego niżu demograficznego i wynikającej z stąd konieczności godzenia dwóch, niezwykle istotnych elementów: z jednej strony -pozyskania jak największej ilości uczniów, za którymi idzie subwencja oświatowa, co wiąże się z „istnieniem bądź nie istnieniem danej placówki oświatowej”, z drugiej zaś – dbanie o renomę i wysoką jakoś nauczania, aby rekrutacja nowych uczniów nie odbywała się to kosztem obniżenia poziomu i jakości nauczania.

Na tworzenie wizerunku danej szkoły i pracujących w niej nauczycieli, jak widać, wpływa postrzeganie jej zarówno przez władze samorządowe, jak i społeczność lokalną, a za tworzenie tego wizerunku odpowiada dyrektor placówki oświatowej. To od niego i jego umiejętności, zależy czy i jaki ten wizerunek będzie. Czy wygrają stereotypy o nic nie robiących nauczycielach i leniwych dyrektorach, którzy i tak za dużo zarabiają, czy też prawda o dyrektorze, który świetnie zarządza szkołą, oraz ma taką kadrę pedagogiczną, że zarówno uczniowie jak i rodzice skłonni są walczyć o miejsca, aby w takiej placówce zdobywać wykształcenie.

Dlatego głównym celem spotkań warsztatowych będzie budowanie skutecznej komunikacji w strukturze procesów zarządzania oświatą, w szczególności między:

 1. Dyrekcją a Radą Pedagogiczną

 2. Dyrekcją a władzami oświatowymi i samorządowymi

 3. Dyrekcją a rodzicami

W ramach tych warsztatów dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są style sprawowania kierownictwa;

 • Jak wykorzystać zależnościową teorię przywództwa w procesie komunikacji w przestrzeni oświatowej;

 • Jaka jest zależność między postawą a stylem sprawowania kierownictwa;

 • Jakie komponenty wpływają na kształtowanie się postaw i co powoduje ich zmianę;

 • Jak wykorzystać komunikaty perswazyjne w pracy dyrektora;

 • Czy warto wykorzystywać komunikaty wzbudzające strach;

 • Jak wykorzystać w relacjach dyrektor -Rada Pedagogiczna facylitację i próżniactwo społeczne;

 • Jak skutecznie promować placówkę oświatową w relacjach zewnętrznych.

Realizowane w czasie pięciu spotkań warsztaty interaktywne, mają na celu dostarczenie dyrektorom narzędzi pomocnych w budowaniu efektywnych relacji, nie tylko w kontaktach z pracownikami podległej im placówki, ale także wypracowywania lepszej pozycji w kontaktach z władzami oświatowymi i samorządowymi oraz w bezpośrednich kontaktach z rodzicami .

Organizacja warsztatu:

Warsztaty skonstruowane w oparciu o literaturę przedmiotu, z szerokim uwzględnieniem najnowszych instrumentów i trendów szkoleniowych. Prowadzone są przy dużym współudziale osób biorących w nich udział, realizacja poszczególnych grup zagadnień jest wypadkową wiedzy przekazywanej uczestnikom przez trenera oraz analizy osobistych doświadczeń uczestników szkolenia, wykorzystywanych w trakcie ćwiczeń.

Cykl obejmuje: 5 spotkań, po 4 godziny każde. Spotkanie odbywa się raz na tydzień.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ISP w Tychach, ul. Sienkiewicza 1 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowane osoby (np. szkoła, placówka)

Koszt warsztatu:

Koszt całego cyklu – 400 zł od osoby.

Prowadzący: Krystyna Nonckiewicz- Durczak

Niezwykła osoba, dla której uczenie innych jest pasją. Były wykładowca akademicki i nauczyciel. Absolwentka nauk politycznych, ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki. Długoletni pracownik naukowy Śląskiego Instytutu Naukowego. Autorka publikacji naukowych. Trener umiejętności miękkich i NLP, doświadczony w prowadzeniu szkoleń m.in. dostosowanych do potrzeb systemu oświaty. Były współpracownik i konsultant Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwa Nowa Era, właścicielka firmy szkoleniowo- doradczej.