<h1 class='header-inherit'> Jak diagnozować w szkole? Nowe zadania szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</h1>
Koszt warsztatu:100 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Jak diagnozować w szkole? Nowe zadania szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Grupa odbiorców: nauczyciele wszystkich typów szkół, szkolni specjaliści (pedagodzy, psycholodzy) oraz studenci kierunków pedagogicznych z ostatnich lat studiów,

  2. Wymogi uczestnictwa: grupa maksymalnie 30 osób.

  3. Opis:

W dzisiejszym świecie, współczesna szkoła stawia przed nauczycielami wiele nowych wyzwań i dodatkowych zadań. Jednym z nich, w świetle nowego rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 2010 roku, jest diagnoza pedagogiczna niepowodzeń szkolnych, w tym ryzyka dysleksji przeprowadzana przez szkolnych specjalistów.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat:

– ryzyka dysleksji, jakie są symptomy i jak je rozpoznawać?

– w jaki sposób przeprowadzić wywiad z rodzicem i jakie elementy powinien zawierać kwestionariusz wywiadu,

– przeprowadzania diagnozy – testy pedagogiczne,

– szczegółowego omówienia testów pedagogicznych niezbędnych do diagnozy uczniów.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

  • jak skonstruować kwestionariusz wywiadu z rodzicem,

  • jak rozpoznać ryzyko dysleksji wśród uczniów klas I, II, III,

  • jak diagnozować uczniów i jakich testów używać,

  • jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów diagnozowanych w szkole.

  1. Organizacja szkolenia:

Czas trwania zajęć: 5h,

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie ISP w Tychach, lub w wyznaczonym przez zainteresowanych miejscu.

  1.  Koszt warsztatu: 100 zł od osoby. Przy większej ilości osób jest możliwość negocjacji ceny warsztatu.

  2. Prowadzący: Joanna Troll

Magister pedagogiki, specjalista z terapii pedagogicznej, szkolny diagnosta, szkolny koordynator z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Aktualnie pracuje jako pedagog szkolny, poza tym byłam zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako wychowawca, pracownik socjalny, pełniłam tam również funkcję wicedyrektora.