<h1 class='header-inherit'>Metody konstruktywnej komunikacji między nauczycielem, a uczniem (czyli jak przetrwać we współczesnej szkole)</h1>
Koszt warsztatu:250 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Metody konstruktywnej komunikacji między nauczycielem, a uczniem (czyli jak przetrwać we współczesnej szkole)

 1. Grupa odbiorców: nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, osoby pracujące na co dzień z dziećmi (wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic szkolnych, środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych) oraz studenci kierunków pedagogicznych z ostatnich lat studiów,

 2. Wymogi uczestnictwa: grupa maksymalnie 15 osób (może być mniejsza – 10-12),

 3. Opis:

Współczesna szkoła/placówka stawia przed pedagogami wiele nowych wyzwań.
Z roku na rok wzrasta liczba uczniów z różnego rodzaju problemami. Są to nie tylko uczniowie z rodzin patologicznych, wielu z nich ma wykształconych, dobrze sytuowanych rodziców, którzy niestety nie mają dla nich czasu. Dzieci te pozbawione zainteresowania, miłości i czasu, tracą poczucie bezpieczeństwa, co przejawia się
w różnego rodzaju nieakceptowanych zachowaniach. Dlatego głównym celem naszych spotkań będzie uświadomienie sytuacji dzieci oraz wypracowanie metod niezbędnych do nawiązania prawidłowych z nimi relacji, a tym samym zminimalizowania nieakceptowanych zachowań.

Jest to cykl pięciu spotkań warsztatowych. Zajęcia mają ma na celu pomoc nauczycielom w budowaniu zdrowej, pełnej szacunku relacji z dziećmi przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się jak stawiać dziecku granice, jak wyciągać konsekwencje, jak je zachęcać do współpracy oraz jak sobie radzić w sytuacji zachowań ekstremalnych.

Warsztat oparty jest na proponowanym przez T. Gordona „Wychowaniu bez porażek” oraz na propozycjach autorek książek „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały.
Jak słuchać, żeby do nas mówiły”. Poza tym proponowane przez prowadzącą rozwiązania zostały zaczerpnięte z literatury innych, znanych osób specjalizujących się w pracy z dziećmi. Na zajęciach szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacyjnie, co poprawia relację nie tylko z dziećmi, lecz także z osobami dorosłymi.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

 • jak nauczyć dzieci swoich zasad,

 • jak unikać konfliktów, rywalizacji i zazdrości,

 • jak wyznaczać dzieciom granice, aby czuły się bezpieczne,

 • jak dzielić czas, uwagę, by każde z dzieci czuło się ważne,

 • jak wyciągać konsekwencje, a nie wymierzać kar,

 • jak pomóc dziecku w odkrywaniu korzyści płynących z dzielenia się i współpracy,

 • jak nie dać się sprowokować i radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

 1. Organizacja warsztatu:

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.

Cykl obejmuje 5 spotkań, po 2,5 godziny,

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie ISP w Tychach, ul. Sienkiewicza 1 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanego warsztatem.

 1. Koszt warsztatu: cały cykl (5 spotkań) wynosi 1500 zł (w przypadku grupy z jednej placówki) lub indywidualnie 250 zł od osoby.

 2. Prowadzący: Joanna Troll

Magister pedagogiki, specjalista z terapii pedagogicznej, krajowy realizator programu „Szkoła dla Rodziców”, krajowy konsultant „Szkoły bez Przemocy”. Pasjonuję się terapią rodzin. Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzicami oraz
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Aktualnie pracuje jako pedagog szkolny, poza tym byłam zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako wychowawca, pracownik socjalny, pełniłam tam również funkcję wicedyrektora.