<h1 class='header-inherit'>Jak interweniować w szkole?</h1>
Koszt warsztatu:100 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Jak interweniować w szkole?

  1. Wymogi uczestnictwa: grupa maksymalnie 30 osób.

  2. Opis:

Współczesna szkoła stawia przed pedagogami wiele nowych wyzwań. Nowi uczniowie wraz ze swoją twórczą osobowością przynoszą ze sobą również bagaże negatywnych doświadczeń, z którymi zetknęli się w swoim młodym życiu. Często nie potrafiąc sobie z nimi poradzić szukając akceptacji uciekają w świat zakazany, destrukcyjny. Jak im pomóc? Jak temu przeciwdziałać” Jakie szkoła powinna podjąć działania? W jaki sposób należy postępować? Jakie procedury opracować?
Jak współpracować z rodzicami?

Zaproponowane dla Państwa szkolenie odpowie na powyższe pytania oraz przybliży odbiorcom zagadnienia z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych. Nauczyciele po odbyciu zajęć będą uwrażliwieni na sygnały świadczące
o podejmowaniu przez uczniów działań ryzykownych. Poznają przyczyny zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. Będą potrafili podejmować działania interwencyjne oraz naprawcze we współpracy z nauczycielami uczącymi w szkole, rodzicami oraz specjalistami lokalnych placówek pomocowych. Poznają sposoby pracy z rodzicem w sytuacji kryzysowej oraz przepisy Prawa Karnego, Cywilnego, Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz Prawa Oświatowego, które podejmują i regulują powyższe kwestie. Poza odbiorcy dowiedzą się jakie procedury powinna mieć szkoła oraz w jaki sposób je tworzyć,

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

– jak rozpoznawać sygnały świadczące o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. – po czym rozpoznać, że dziecko przyjmuje narkotyki, należy do subkultur o destruktywnym charakterze, przejawia zaburzenia odżywiania.

– w jaki sposób przeciwdziałać zagrożeniom podejmując działania interwencyjne oraz naprawcze.

– z jakimi instytucjami i w jakim zakresie należy współpracować,

– w jaki sposób bezkonfliktowo podejmować i podtrzymywać współpracę z rodzicem,

– jak pracować z kontraktem, jak go konstruować oraz monitorować jego efekty,

– jak zastosować akty prawne zawarte w Kodeksie: Karnym, Cywilnym, Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz przepisach Prawa Oświatowego w przeprowadzanych działaniach interwencyjnych oraz naprawczych.

  1. Organizacja szkolenia:

Czas trwania5h dydaktycznych.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie ISP w Tychach, ul. Sienkiewicza 1

  1. Koszt warsztatu: 100 zł od osoby. Przy większej ilości osób jest możliwość negocjacji ceny.
  2. Prowadzący: Joanna Troll

Magister pedagogiki, specjalista z terapii pedagogicznej, krajowy realizator programu „Szkoła dla Rodziców”, krajowy konsultant „Szkoły bez Przemocy”. Pasjonuję się terapią rodzin, posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Aktualnie pracuje jako pedagog szkolny, poza tym byłam zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako wychowawca, pracownik socjalny, pełniłam tam również funkcję wicedyrektora.