Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach zaprasza.

Głównym celem działalności Instytutu Studiów Podyplomowych jako niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli oraz placówki kształcenia ustawicznego jest zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób z takich zawodów jak: nauczyciele, menadżerowie, psycholodzy oraz osoby pracujące w zawodach związanych z administracja oraz szeroko pojętym zastosowaniem prawa. Placówka realizuje swoje zadania poprzez różnorakie formy doskonalenia, takie jak: studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje czy seminaria.

Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Placówka współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu jak i z  wieloma innymi podmiotami z terenu Tychów i okolic. Współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem Marii Montessori, propagując reformatorskie wychowanie przedszkolne i szkolne. Kadrę naukową naszego Instytutu tworzą wykładowcy akademiccy oraz wykwalifikowani pedagodzy, psychologowie i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.

Pragniemy być dla Państwa partnerem a nie przełożonym. Działając wspólnie, możemy sprawić, aby wiedza która Państwo nabędą podczas nauki w Instytucie była wykorzystana w sposób praktyczny a nie teoretyczny, aby absolwenci, którzy opuszczą nasze mury byli, wyspecjalizowanymi praktykami świadomymi zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych najmłodszego pokolenia, zmieniającego się rynku pracy, nowoczesności i przejrzystości dzisiejszego biznesu oraz szli z duchem zintegrowanej Europy i poszanowaniem prawa.

Prowadzimy szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich oraz z wielu innych dziedzin związanych z nowoczesnym nauczaniem.
Instytut Studiów Podyplomowych współpracuje z uczelniami wyższymi, placówki oświatowymi, kulturalnymi i samorządowymi.Zapraszamy do współpracy nowe podmioty nie tylko z terenu Tychów ale także z poza niego.

Naszą domeną jest fakt, że zawsze stawiamy na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w naszych murach.

Zapraszamy do współpracy!