Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym, przedsiębiorcy małych średnich i dużych firm z całego kraju i z zagranicy, praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów.


Wymagania jakie stawiamy przed naszymi wykładowcami to przede wszystkim wysokie standardy prowadzenia zajęć praktycznych, komunikacja ze słuchaczami, Instytutem i jego otoczeniem. Zajęcia przeprowadzane są w sposób nowoczesny i przystosowany do zmieniającej się rzeczywistości. Poprzez ciekawe zajęcia praktyczne w małych grupach pojawia się okoliczność współuczestnictwa w procesie przekazywania wiedzy przez wykładowców w sposób niezwykle angażujący wszystkich uczestników na każdej z naszych specjalności.

Dlatego pojawia się sposobność wymagania od naszej kadry przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie i w najlepszej formie. Naszym wspólnym celem wraz z wykładowcami jest rozwinięcie w słuchaczach umiejętności, poszerzenie swoich kompetencji oraz pobudzenia ich do samo rozwoju oraz rozwoju ich miejsc pracy, nie tylko w trakcie trwania zajęć, ale także już po zakończeniu toku nauki.

Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych jest otwarta, dostępna i życzliwa oraz jest do Państwa dyspozycji nie tylko na zajęciach ale także poza nimi.Wypracowana w ten sposób atmosfera powoduje, iż wspólnie organizujemy przebieg studiów, warsztatów, konferencji, szkoleń. Razem tworzymy Instytut.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z inymi.”

Jan Paweł II