Kurs Języka Migowego 

 Instytut Studiów Podyplomowych oraz Śląskie Centrum Języka Migowego zaprasza na Kurs Języka  Migowego. „Podstawy Języka Migowego”.  

  

Jednocześnie informuję , że Śląskie Centrum Języka Migowego „GEST-MIG” posiada zgodę na korzystanie z materiałów i programów szkoleniowych Pana Profesora Bogdana Szczepankowskiego autora w/w programów.  

JĘZYK MIGOWY

jest podstawowym środkiem komunikowania się osób niesłyszących pomiędzy sobą. Nieznajomość języka migowego  w znacznym stopniu utrudnia podstawowy kontakt osób z dysfunkcją słuchu  ze społeczeństwem pełnosprawnym i odwrotnie.Język migowy jest to zbiór konwencjonalnych znaków gestykulacyjnych (zwanych znakami migowymi) określających poszczególne litery, liczby lub całe słowa (a czasem nawet krótkie zwroty). W Polsce żyje ok. 50 tysięcy osób niesłyszących dla których podstawowym, a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Język migowy, którymi posługują się osoby niesłyszące, istnieje na świecie od ponad 200 lat, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze szkoły dla dzieci niesłyszących, będące pierwszymi skupiskami osób pozbawionych słuchu.

  •   UCZESTNICY KURSU:        Dla wszystkich chętnych
  •   LICZBA UCZESTNIKÓW:    Nieograniczona
  •   ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:   10 – 15 osób
  •   ROZPOCZĘCIE KURSU:      Po zebraniu grupy

PROGRAM  KURSU:

Kurs języka migowego ( podstawy języka migowego ) 60 godzin dydaktycznych (330 podstawowych zwrotów – gestów, alfabet, liczebniki). (Szczegółowy program w załączeniu).

  • Informujemy, że w przypadku zebrania grupy jest możliwość kontynuacji nauki na wyższych poziomach zaawansowania

Cena Kursu 650  zł od osoby

W cenie kursu:

  •   Wykłady, 
  •   Ćwiczenia,
  •   Warsztaty z osobą niesłyszącą,
  •   Podręcznik
  •   Egzamin,

W ofercie posiadamy również 25 godzinny kurs języka migowego zobacz ofertę

Zapisy przyjmujemy na mail: podyplomowetychy@wp.pl oraz pod numerem telefonu 32-787-57-47, prosimy w tytule wiadomości wpisać:
Język migowy oraz który kurs Państwo wybieracie 25 lub 60 godzin

 

 

 

Program nauczania

Kursu języka migowego – poziom I – Podstawy 

Przedmiot

Wymiar godzin

Podstawy języka migowego i systemu językowo migowego. (omówienie sposobów komunikacji z grupami osób z dysfunkcją słuchu, oraz z dysfunkcją słuchu i wzroku)

3

Daktylografia ( poznanie liter alfabetu palcowego), liczebniki

7

Ideografia ( poznanie wyrazów i zwrotów w języku migowym) ćwiczenia

46

Warsztaty z osoba niesłyszącą

4

Razem

60