REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2017/2018

SEMESTR LETNI 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wypełnione podanie (możliwość pobrania ze strony  www.podyplomowka.edu.pl) lub do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. (Oryginał dyplomu do wglądu).
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona).(Oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Dowód wpłaty wpisowego 200 zł, jeśli jest wymagane
  • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)
  • Podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (pobrana przy zapisie na studia on-line poniżej) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017r.

Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów. Wpisowe prosimy wpłacać na konto:
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UL. SIENKIEWICZA 1 43-100 TYCHY ŚLĄSKIE
Numer konta w Banku BZWBK: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000

CZESNE: od 1300 zł za semestr możliwość opłat czesnego w ratach.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zapisania się na dowolną specjalność studiów podyplomowych bez wychodzenia z domu – ZAPISY ONLINE

Prosimy o wypełnienie tego formularza: Podanie 

Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.